Kampanja pakkoliitoksia vastaan

So­siaa­li­de­mo­kraa­tit ja ko­koo­mus ovat sy­väs­ti eri­mie­li­siä tu­los­sa
ole­van kun­ta­ra­ken­ne­lain si­säl­lös­tä, kirjoittaa Teija Sutinen  Helsingin Sanomissa tänään

 • Kun­ta­ra­ken­ne­la­ki on hal­li­tuk­sen kun­ta­uu­dis­tuk­sen kes­kei­nen
  vä­li­ne, jo­ka oli­si tar­koi­tus saa­da no­peas­ti lau­sun­to­kier­rok­sel­le
  kun­tiin ja voi­maan tou­ko­kuus­sa 2013.
  Sdp on eri­tyi­sen her­mos­tu­nut sii­tä, et­tä lo­ka­kuun alus­sa val­mis­tu­nee­seen
  la­ki­luon­nok­seen on puo­lueen edus­ta­jien mie­les­tä nyt kir­joi­tet­tu kun­tien
  pak­ko­lii­tos­ten mah­dol­li­suus.
  Hal­li­tus lin­ja­si ke­sä­kuus­sa, et­tä pak­ko­lii­tok­sia ei teh­dä.
  HS:n tie­to­jen mu­kaan ky­se on sii­tä, et­tä val­tio­neu­vos­to voi­si oh­ja­ta
  kun­ta­lii­tok­sia ha­lua­maan­sa suun­taan kun­ta­ra­ken­ne­lais­sa so­vit­ta­vien
  kri­tee­rei­den poh­jal­ta.
 • Jos kri­tee­rit puol­ta­vat tiet­tyä kun­ta­lii­to­sa­luet­ta, aluees­ta ei
  sai­si poi­ke­ta kuin val­tio­neu­vos­ton lu­val­la.
  Jos kun­ta esi­mer­kik­si ha­luai­si liit­tyä yh­teen pien­ten naa­pu­ri­kun­tien­sa
  kans­sa, val­tio­neu­vos­to voi­si es­tää lii­tos­sel­vi­tyk­sen, jos kri­tee­rei­den
  pe­rus­teel­la pa­rem­pi ko­ko­nai­suus syn­tyi­si kun­nan ja suu­ren lä­hi­kau­pun­gin
  yh­dis­ty­mi­ses­tä.

Tämän olemme täällä kentällä voineet tunnistaa jo Paras-hankkeen
yhteydessä. Kun Kaarina Piikkiön kanssa  ja me Naantalissa saariston suuntaan teimme
liitoksia, olivat pihlajamarjat happamia tietenkin Turussa mutta myös
Helsingissä. 

Vanhastaan tiedämme, että työssäkäyntialuetta on käytetty tähän pakottamis tarkoitukseen
ja nyt edelleen lisätään kriteereitä ensin selvittelyyn pakottamiseksi ja sen
jälkeen voimme arvat jatkon kulkevan samaan latua.

Hyvä, että Sdp on pitänyt pintansa. Tässä ei pidä antaa periksi eikä hötkyillä
. Kokoomus saa virittämänsä ansan itse laukaista.

Ilkka Kantola harkitsevainen turkulainen tiivisti asian näin.

 • En usko pakkoliitoksiin ja olen tyytyväinen, ettei niihin
  lähdetty hallitusohjelmaa kirjoitettaessa. Sanoin paneelissa, että Suur-Turku
  olisi Turun kaupungin kannalta hyvä asia. Mutta, jotta siihen voitaisiin
  päästä, on Turun kaupungin kehitettävä toimintaansa niin erinomaiseksi laadultaan
  ja tehokkuudeltaan, että naapurikunnat ovat kilvan oven takana kysymässä,
  voisivatko päästä samaan kimppaan Turun kaupungin kanssa. Ehkä tähän on jonkin
  verran matkaa. Mutta jos halutaan rakentaa alueeltaan suurempi Turku naapurien
  kanssa, on tämä ainoa tie. Naapurien kunnioitus on välttämätön edellytys
  hyvälle yhteistyölle, molemminpuoliselle oppimiselle ja keskinäisen
  luottamuksen vahvistumiselle.

 Niinpä niin. Ja me vielä lisäämme sen, että työrauhaa tarvitaan kaikkialla. Ongelmia on omissa asioissa tarpeeksi. Muiden ei sitä taakka pidä lisätä. Aika siteen näyttä jos näyttä. Ilman ennakkoehtoja eteenpäin.

Ruusut, ilmapallot ja makkarat jaossa tänään 10-13

13.10.2012

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa