David ja 50 Goljattia

Me yhdistetään sääntöjen noudattamisen ja demokratian
kunnioittamisen” Herra Varofakis sanoi. ”Olemme välttäneet
vaikutelman, ettei vaaleilla ei ole vaikutusta voimakkaasti velkaantuneiden
maiden mahdottomasti täytettäviin ohjelmiin. 

Mutta viime hetken diili nostaa Tsiprasin Syriza puolueen vasemmassa
kovalinjaisten vasemmistolaisten keskuudessa esille kriittisiä kysymyksiä,
jotka uuden hallituksen tekemät myönnytykset aiheuttavat.

”Kreikkalaiset varmasti on vaikea selittää äänestäjilleen,”
sanoi Schäublen.
FT 20.2.2015

Kun Tsiprasin piti sopimusta voittona kotikentällä, niin Ylen toimittaja Berliinistä
pilkkasi, että mieleen tulee satu Keisarin uusista vaatteista, Pankki analyytikot
Helsingissä kehuivat Euroryhmän voittaneen!
Ehkäpä ainoa voittaja oli se, että perussuomaliset eivät voittaneet.

To­del­li­suu­des­sa ot­te­lu ei ol­lut lä­hel­lä­kään ta­sa-ar­vois­ta kamp­pai­lua.
Ei­kä täs­sä ol­lut ky­se pel­käs­tään ra­has­ta ja ta­lous­po­li­tii­kan vi­ri­tyk­sis­tä.
Eu­ro­ryh­mä ja Kreik­ka so­pi­vat per­jan­tai­na, et­tä Kreik­ka saa lai­na­oh­jel­mal­leen
nel­jä kuu­kaut­ta jat­koai­kaa. Krei­kan hal­li­tus jou­tuu ker­to­maan maa­nan­tai­na,
mil­lai­sia maan ta­lout­ta uu­dis­ta­via rat­kai­su­ja on suun­nit­teil­la.
Nä­mä suun­ni­tel­mat pi­tää esi­tel­lä eu­ro­ryh­män hy­väk­syt­tä­vik­si. Hy­väk­syn­nän
jäl­keen ra­haa voi­daan tar­jo­ta jäl­jel­lä ole­val­le nel­jäl­le kuu­kau­del­le.
Vel­ko­jen leik­kauk­sia ei ole tie­dos­sa.
Eu­ro­mai­den myön­ny­tys oli, et­tä Krei­kal­le ase­tet­tua yli­jää­mä­ta­voi­tet­ta
lie­ven­ne­tään. Krei­kan on py­rit­tä­vä pi­tä­mään bud­jet­tin­sa plus­sal­la,
mut­ta ei niin suu­rel­la yli­jää­mäl­lä kuin mi­tä aiem­min edel­ly­tet­tiin.

Näyt­tää siis sil­tä, et­tä Kreik­ka hä­vi­si täy­del­li­ses­ti tä­män ot­te­lun.
HS 21.1.2015

Euroalueen BKT 10.000 miljardia euroa, Kreikan 250 miljardia,
Suomen 200 miljardia. Talousluvuilla laskettuna taistelussa olivat voimasuhteet
1 vastaan 50 . Eivät edes kuuluisat suomalaiset Talvisodan sankarit, jotka
vastasivat kymmenen ryssää olisi pärjänneet tässä Kreikan ja EU:n taloussodassa..

Kannattaako tätä voittoa kehua ja rintaa röyhistellä, kun tiedämme, että kreikkalaisten
omien sotkujen lisäksi katastrofin rakentajia
ovat olleet ahneet keski-eurooppalaiset ylijäämä teutonit.

22.2.2015

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa