PAIKALLISTA SANELUA

lindgrenheikkiNo15.jpg

Työehtosopimukset mahdollistaa paikallisen sopiminen erinäisistä asioista. Kuitenkin vain noin 45% työantajaliittoihin kuuluvista yrityksistä käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi. Valtaosassa niistäkin yrityksistä joissa paikallisesti sovitaan, tarkoittaa sopiminen käytännössä sitä, että työnantaja lyö sopimuksen pääluottamusmiehen eteen ja vaatii häntä allekirjoittamaan sen. Pääluottamusmiehen ehdottamat muutokset työnantaja torppaa lähes saman tien perehtymättä niihin sen paremmin, ja kun vielä luottamusmies hieman hämillään sopimuksen allekirjoittaa on paikallinen sanelusopimus valmis.

On jokseenkin ironista, että vaikka alle puolet työnantajista käyttää paikallisen sopimisen mahdollisuutta hyväkseen, he samanaikaisesti vaativat sen lisäämistä, vedoten erilaisten yritysten erityistarpeisiin joita työehtosopimus ei heidän mukaansa huomioi. EK vaatii paikallisia sopimista kirjattavaksi lakiin työehtosopimusten sijaan. Sääntöjen kirjaaminen lakiin ei kuitenkaan huomioi erilaisten yritysten tai eri alojen erityistarpeita lainkaan, vaan tekee sopimisen entistä jäykemmäksi.

Jos todella halutaan parantaa mahdollisuuksia sopia paikallisesti, on sopimusten tulkintaoikeus siirrettävä työnantajilta työtekijöille. On myöskin varmistettava että jokaiselta työpaikalta löytyy koulutettu luottamusmies. Kuitenkin, kun ottaa huomioon kuinka paljon vaikeuksia joillekin työnantajille tuottaa nykyistenkin sopimusten noudattaminen, on työehtosopimuksen pysyttävä perälautana eikä minkään näköisiä kriisilausekkeita tule sinne lisätä.

Heikki Lindgren, Naantali
Metallin ammattiosasto 1:sen vpj.
Pääluottamusmies


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!