Tanner kummitteli Tradekassa - turhaan

”Osuustoiminta on tulevaisuuden ala”, sanoi Väinö Tannerin Kauppaopiston opettaja Yrjö Johansson ja ehdotti Väinölle opiskelua Saksassa. Ja siitä alkoi pitkä ja ansiokas ura: Ensiksi Turun Vähäväkisten toimitusjohtajan ja sitten Elannon elinkautinen sekä maailman suurimman yhteisön kansainvälisen osuustoimintaliikkeen puheenjohtajana aina vuoteen 1945 asti. Näin mietiskelin istuessani Tradekan edustajistossa. Ja ilokseni kuulin osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan lainaavan oivallisesti Väinö Tannerin kirjaa hänen uransa alkutaipaleelta, ajalta jolloin oli vain yksi työväenpuolue, Sosialidemokraattinen Puolue.

Virallinen puolue suhtautui osuustoimintaan kylmästi. Se oli perua Forssasta ja ideana oli, että osuustoimintaa epäiltiin ja tuettiin vain sikäli, kun se edisti valtiollista omistusta (siis kaiketi siis sosialisoimista). Osuustoiminnan oli taisteltava puolueen virallista kannattaa vastaa. Vanha hapatusta esiintyi edelleen vielä 1911, mutta kuitenkin todettiin, että osuuskaupoista voi olla hyötyäkin. Huolimatta siitä, että päätöksessä oli kannattavan liikkeen kannalta harhaan johtavia kohtia, sai osuustoiminta kuitenkin hyväksynnän.(Sitaatti ulkomuistista)

-Teksti oli opettavaista, jatkoi Markus:

Puolueen, ay- ja osuusutoimintaliikkeen ja suhteet ovat vaihdelleet, Markus Aaltosen arvio oli, että suurempaa menestystä on saatu ajassa elettäessä. Nyt kun mennemme uudelle toimialalle, meillä ei varaa epäonnistua.

Istun Tradekan edustajistossa -sattumalta viime valien aattona mukaan vedettynä.

Kun kuuntelen täällä Markus Aaltosen, Markku Hyvärisen ja Perttu Puron puheita. Huomaan, että  heidän linjastaan paistaa harkinta, jota vahvistaa hyvä jatkuvan tavanomaisen toiminnan 34 M€ tulos, joka nousee 108 M€ hotellitoimintojen myynnillä. Erittäin kohtuullinen.

Sitten, kun puheenvuorot siirtyivät  lattialle, nousivat muistoihini 50 vuoden takainen osallistumiseni Osuusliike Tarmolan hallintoneuvostoon. Silloin puhuttiin työntekijöiden työehdoista ja vaaditaan parempia palkkoja, nyt palkojen sijalle nostettiin  0-tuntisopimuksista luopuminen.

Herrat haukutaan ja ponnet hyväksytään, on vanha työväenliikkeen käytäntö.
Niin nytkin. Kannanoton suhteen siihen taitaa sopia Väinö Tannerin luonnehdinta vuodelta 1911. Eli Markus Aaltosen Tanner-lainaus kaikui kuuroille korville. Se siitä.

Asetelma on ratkaisevasti muuttunut sosialistisen teorian termein

Vähäväkisten Osuuskauppa ja Elanto olivat kuluttajaien liikettä saada järjestettyä kaupallisia palveluja kohtuullisilla voitoilla ja pienillä pääomilla. Nyt on asiat kääntyneet toiseen suuntaan siten, että työväenliikkeen osuustoimintakonsernilla on pääomia, joita pitäisi sijoittaa hyväksyttävästi ja kannattavista. Eli toiminnan pitäisi olla vanhoille arvoille sopivaa, mutta sellaista, että pääomalla luodaan lisäarvoa. Nyt sijoitustoiminnassa puolen miljardin rahat sijoitetaan tuottaviin kohteisiin, joita ovat korko ja osakepaperit. Vaikka eettisestä sijoittamista puhutaan ja niitä periaatteita yritetään noudattaa, niin tosiasiallisesti kysymys on sijoittamisesti yritystoimintaan, jossa voiton tuottaminen on tärkein tavoite.

Nyt uuden toimialan asiakkaat eivät ole entisten aikojen vähäväkisiä työläiskuluttajia, vaan hoivan tarpeessa olevia ikääntyneitä tai vammaisia. Tässä tapauksessa on muutos ilmeisesti sellainen, että jäsenet voivat pitää hyvänä sitä, että rahoja käytetään niiden hyväksi, jotka ovat palvelun tarpeesta vielä siten, ettei osuuskunta saisi toiminnastaan korvausta yksistään asiakkailtaan vaan myös julkiselta sektorilta.

Sikäli kuitenkin olemme saman tyyppisessä tilanteessa sadan vuoden takaiseen. Ei silloinkaan voitu lähteä vallankumouksellisesti totaalisesta muutoksesta, vaan silloinkin oli hyväksyttävä, että toimitaan valitsevien olosuhteiden puitteissa, jotka ovat yhteiskunnan vallanjaon mukaiset.
MR

Jälkikirjoituksena Tradekan tiedote:

SATAVUOTIAALLA TRADEKALLA VAHVA TULOSKEHITYKSEN VUOSI

Vantaalla 20.3.2018 kokoontunut Osuuskunta Tradekan edustajisto vahvisti Osuuskunta Tradeka -konsernin vuoden 2017 tilinpäätöksen. Konsernin liikevaihto oli 550,7 miljoonaa euroa, mikä on 12,5 % edellisvuotta enemmän. Konsernin tilikauden tulos oli 108 miljoonaa euroa, jossa parannusta edelliseen vuoteen oli 86 miljoonaa euroa.

Osuuskunta Tradekan operatiivinen tulos parani kaikilla Tradekan toimialoilla.  Kertaluontoisista eristä puhdistettuna tilikauden operatiivinen tulos oli 34,2 miljoonaa euroa eli 12,5 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. ”Satavuotisjuhlavuosi oli Tradekalla monella tapaa onnistunut, ei vähiten myönteisen tuloskehityksen vuoksi”, toteaa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Muutoksia strategissa omistuskategorioissa

Vuonna 2017 Tradeka-Yhtiöt Oy otti käyttöön neljännen Malta ja toteuta -omistuskategorian, joka on ”kärsivällisen rahan” sijoittamista. Kategorian omistuksissa Tradeka on valmis tinkimään sijoitusten tuotosta jonkin tavoiteltavan ja yhteiskunnallisesti merkittävän päämäärän hyväksi.

Näkyvimmät muutokset tapahtuivat kuitenkin Omista ja kehitä -kategoriassa, johon kuuluvat suorat omistukset yrityksissä, joissa Tradeka-Yhtiöt toimii kotimaisena ankkuriomistaja. Uutena avauksena Tradeka on sopinut, että se ostaa Med Groupin ONNI hoiva - ja ONNI terveys -toiminnot ja laajentaa palveluliiketoimintaansa erityisesti kotiin vietävään hoivaan.

Edustajisto keskusteli vilkkaasti Med Groupista ja eilisessä kokouksessaan se edellytti, että Tradeka kiinnittää erityistä huomiota Med Groupin omistajaohjauksessa liiketoiminnan vastuullisuuteen, henkilöstöpolitikkaan ja asiakkaille tarjottavien palveluiden laatuun. ”Edustajisto painotti, että Med Groupista pitää muodostua Tradekan omistuksessa hoiva-alan vastuullisin ja inhimillisin yritys”, summaa Perttu Puro edustajistossa käytyä keskustelua.


Sikäli kuitenkin olemme saman tyyppisessä tilanteessa sadan vuoden takaiseen. Ei silloinkaan voitu lähteä vallankumouksellisesti totaalisesta muutoksesta, vaan silloinkin oli hyväksyttävä, että toimitaan valitsevien olosuhteiden puitteissa, jotka ovat yhteiskunnan vallanjaon mukaiset.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!