Sotesotkun  kiemurat

Olen tähän kerännyt yhden päivän eli 29.1.2013 aiheesta lausttuja asiantuntijalausuntoja.

·         SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen vakuuttaa, että sosiaali- ja terveysuudistus etenee suunnitelmien mukaisesti. Hän sanoi, että selvityshenkilöt ovat nyt kentällä, ja sen jälkeen on ministereiden vuoro käsitellä asiaa.
Urpilaisen mielestä uudistusta kannattaa ehdottomasti jatkaa, koska tavoite on tärkeä.
Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsson (sd.) aiheutti eilen hämmennystä sanomalla, ettei sairaanhoitopiirien toiminta lakkaa uudistuksessa. Urpilaisen mielestä hämmennys ei välttämättä johtunut ministeristä.
- Pitää kysyä, onko vika kuulijassa, hän sanoi.
Urpilaisen mielestä vaikuttaa siltä, että kärpäsestä on tehty härkänen. Yle  29.1.2013

  • ·         Olem­me tot­tu­neet yk­sin­ker­tais­ta­maan asioi­ta slo­ga­neik­si. Slo­ga­nei­den mer­ki­tys po­li­tii­kan vä­li­nee­nä yleis­tyy, kun me­dias­sa yk­sin­ker­tais­te­taan asia myy­viin ot­si­koi­hin ja ly­hyi­siin uu­tis­pät­kiin.
    Slo­ga­nei­den si­jaan tar­vit­sem­me syy-seu­raus­suh­tei­den kä­sit­te­lyä ja ana­lyyt­tis­tä kes­kus­te­lua sii­tä, mi­ten tur­vaam­me hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut myös tu­le­vai­suu­des­sa.
    Päi­vi Laa­ja­la yli­joh­ta­ja ja Au­li Val­li-Lin­tu hal­li­tus­neu­vos  HS 29.1.2013
  • ·         Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö siis virkakunnan korkein edustaja Päivi Sillanaukee selittelee ministereiden sanomisia Ylen haastattelussa. Hänen mielestään sairaanhoitopiirit tulevat loppumaan sitten kun sote-uudistus on saatu valmiiksi. Yle 29.1.2013

Sote-uudistus Helsingin Sanomien verkkolehdessä

·         Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin (sd) lausunnot sairaanhoitopiirien lakkauttamisesta eivät sisällä "mitään dramatiikkaa tai uutta linjavetoa", sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtaja Aki Lindén.

·         "Siitä päättäminen, mitä sairaanhoitopiirin tilalle lopulta tulisi, on edennyt hitaammin kuin ajateltiin. Käsitin ministerin tarkoittavan, että sairaanhoitopiirejä ei voida lakkauttaa, ennen kuin jotain uutta on tullut tilalle."

·         Lindénin mukaan asia on tullut esille muidenkin hallituspuolueiden tilaisuuksissa.

·         "Minuun on oltu yhteydessä useammasta puolueesta korkealtakin taholta ja todettu, että eihän tässä voida mennä sairaanhoitopiirien lakkauttaminen edellä, vaan ensin pitää olla jotain tilalla", Lindén sanoo.

·         Ministerin toinen viesti oli Lindénin mukaan se, että sairaaloita ylläpidetään jatkossakin, vaikka sairaanhoitopiirit lakkaisivat.

·         "Ihmisillä menee sairaalan ja sairaanhoitopiirin käsitteet aivan sekaisin. Nyt 16 sairaanhoitopiirillä on vain yksi sairaala. Nehän voisivat lakkauttaa sairaanhoitopiirinsä vaikka heti, eihän siinä oikeastaan mitään piiriä tarvita. Isoissa sairaanhoitopiireissä piiri ylläpitää organisaatiota, johon kuuluu useampi sairaala", Lindén sanoo.

·         Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Pekka Puska näkee Guzenina-Richardsonin lausunnot myönteisinä.

·         "Jos ministeri tarkoitti, että sairaanhoitopiirien kohtaloa pohtineen työryhmän lausunto arvioidaan uudelleen, tervehdimme lausuntoa suurella ilolla", Puska sanoo.

·         THL on arvostellut hallituksen suunnitelmia sekavuudesta ja siitä, ettei uudistus ratkaise perusterveydenhuollon ongelmia.

·         "Palvelujen järjestämisvastuu pitäisi olla riittävän isolla alueella, joka pystyy jakamaan resurssit niin, että perusterveydenhuolto saa tarpeeksi rahaa. Nyt ongelma on se, että erikoissairaanhoito syö rahaa perusterveydenhuollon kustannuksella. On hyvä, jos väestöpohjia arvioidaan uudelleen", Puska sanoo.

·         Guzenina-Richardson sanoi maanantaina Ylelle, että on harhaluulo, että sairaanhoitopiirejä oltaisiin lakkauttamassa.

·         Tähän mennessä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen yhteydessä on puhuttu, että nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä lakkautetaan. Kunnat tuottaisivat peruspalvelut ja merkittävän osan erikoissairaanhoidon palveluista.

·         Myöhemmin ministeri täsmensi lausuntoaan sanomalla, että hallituksen linja ei ole muuttunut: sairaanhoitopiirit muuttuvat hallinnollisina yksikköinä, mutta niiden toiminta, palvelut, eivät lakkaa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!