Sdp tukee tarkastuslautakunnan arviokertomusta

SDP:n ryhmäpuheenvuoro tarkastuskertomukseen.
Kaupungin valtuusto 10. 06.2013. Lauri Laine

Tarkastuslautakunnan viimeisenä tarkastusvuotena tarkasteltiin koko valtuustokauden talouden kehittymistä. Viime vuoden toiminnassa  keskityttiin ympäristöviraston ja sataman toimiin. Lisäksi lautakunta on tehnyt tarkastuskäyntejä ja kuullut asiantuntijoita.

Vastuullinen tilintarkastaja on osallistunut aktiivisesti tarkastuslautakunnan työskentelyyn.

Ja tämän lopputuloksena on saatu hyvin laadittu tarkastuskertomus, joka keskittyy arvioimaan asioita, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen.  Tärkeitä kohtia kertomuksesta on tummennettu, ja kaupunginhallituksen onkin syytä varmistaa, että ne myös huomioidaan.

Toiminnalliset tavoitteet täyttyivät talousarvion mukaisesti. Strategia on onnistunut tyydyttävästi. Kokonaistaloudellisesti ei sitten onnistuttukaan niin hyvin.

Toimintakulut toteutuivat melko hyvin. Sen perusteella voisi arvioida vuoden 2012 talousarvion olleen löysä. Kun tulopuoli petti yleisen talouslaman johdosta sekä budjetoinnin virheen takia, lopputulos  -miinus 6,3mij. ei ollut hyvä.

Siksi tarkastuslautakunta edellyttää talousarvioita tehtäessä  tulot tulee arvioida realistisemmin ja toimintakulut asettaa tulojen mukaan.  Talouden arviointinsa tueksi on lautakunta liittänyt kertomukseen kaavioita, joista näkee selkeästi kaupungin talouden kehityksen. M.m Naantalin omavaraisuusaste lähenee kriisikuntien rajaa.

Tarkastuslautakunta edellyttää myös kaupunginhallituksen seuraavan ja valvovan, että virastopäälliköt ja satamajohtaja laativat kuukausittain talousraportin ja että taloushallinto tekee niistä koko kaupunkia koskevan yhteenvedon kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaupungin hallituksen nopea reagoiminen kaupungin johdon  työjärjestelyissä saa tarkastuslautakunnalta kiitoksen. Tällaista nopeaa reagoimista kaivataan jatkossakin aina kun jokin asia ei etene toivotulla tavalla ja  epäkohtia huomataan .

Sosiaali- ja terveyssektorin alueella lautakunta on kiinnittänyt huomiota eri toimijoiden yhteistyöhön tai paremminkin yhteistyön puutteeseen, ja edellyttää virkamiesten ryhtyvän toimenpiteisiin. Samoin henkilökuntaa tulee sopeuttaa muuttuneisiin palvelutarpeisiin lapsiluvun laskun johdosta.

Koulutus on tasokasta ja asiakastyytyväistä, mutta myös melko kallista. Hälyttävää on syntyvyyden väheneminen. Sen takia on sivistystoimessakin toiminnan sopeuduttava muuttuvia olosuhteita vastaavaksi. Sopeuttaminen on kaupungin talouden kannalta tärkeää nyt ja tulevina vuosina.

Tehokas ja pitkäjänteinen elinkeino- ja tonttipolitiikka ovat rakentamisen kannalta  tärkeitä.  Kaupungin tulee hankkia rakennuskelpoista maata ja kaavoittaa riittävästi, niin liike-, teollisuus-, kuin kerrostalotonttejakin. Kaavoituksen on oltava ennen kaikkea toimivaa, mutta myös asukkaita miellyttävää. Vain siten saadaan asukkaita ja tuloja lisää kaupungille.

Tarkastuslautakunta on tutkinut joukkoliikennesopimusta ja esittää tutkittavan sopimuksen kustannusosuuksia.  Linja-autovuoroja on supistettu Merimaskun ja Rymättylän suuntaan. Jotta liikenne näihin osiin kaupunkia säilyy, on selvitettävä paitsi kustannukset, tehtävä myös aikataulut ja matkojen kestot asiakkaille sopiviksi. Siten käyttäjiäkin saadaan lisää.

Investoinnit on sopeutettava taloustilanteen mukaan. Kaupunki on syksyllä 2012 kiitettävästi supistanut investointeja, talouden huonon tilanteen paljastuttua. Voidaan olla hyvällä mielin siitä, että kaupunginhallitus ottanut taloustilanteen tosissaan.

Maisema-mallia tulee kehittää, eikä jättää käyttämättä sen antamia mahdollisuuksia tehdä vertailuja muiden kuntien tuottamista palveluista.

Miten nuorisotakuu toimii Naantalissa? Kaupungilla on erilaisia toimia nuorten syrjäytymisen estämiseksi, mutta kulkeeko tieto niistä oikeisiin korviin? On käynyt ilmi, ettei työvoimatoimistosta saa selvitystä, mitä kaupungin työllistämistoiminta on tai mistä saa tietoa. Infoa lisää molemmin päin, jotta saadaan kaikki mukaan

Eri sektorien välisiä raja-aitoja on madallutettava tai jopa kaadettava. Eri virastojen töitä tulee voida yhdistää, mikäli se kokonaisuuden kannalta on järkevää. Ja tietoa pitää välittää toimijoiden kesken.

Lautakunnan jäsenen tärkeyttä ei osata arvostaa. Kuitenkin kaikki asiat lähtevät lautakunnista .

Lautakuntien jäseniä on aktivoitava. Olisiko mahdollista jäsenten kuulla asiantuntijoita jo ennen esittelyn valmistumista?

Tämä tarkastuskertomus on kuntaliitoksen jälkeen ensimmäisen valtuustokauden viimeinen. Kuntaliitoksen tärkein tavoite, palvelujen turvaaminen jokaiselle kaupunkilaiselle saavutettiin. Sen sijaan talouden hoidossa ei onnistuttu yhtä hyvin. Tarkastuskertomuksessa on kerrottu vanhoista virheistä, jotta niistä otettaisiin oppia. Joten vanhojen kaiveleminen ei ole ilkeyttä, vaan tulevaisuuden suunnitelmien laatimisen helpottamiseksi.

Keinot talouden tasapainottamiseen ovat yksiselitteisiä: asukasluvun  lisääminen ja sitä kautta verotulojen lisäys ,oikea henkilöstön mitoitus ja tuottavuuden lisäys .

Tehokas ja toimiva organisaatio ja oikein mitoitettu henkilöstö, tekemässä töitä, takaavat kaupungin palvelutason ja kaupungin säilyvän hyvänä paikkana asua ja tehdä töitä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!