Naantalin sosialidemokraattien vaalitavoitteet

Naantalin SDP:n vaalitavoitteita 2012

Naantali on Turun seudun saaristokaupunki. Luonto on suonut ja menneisyys on tuonut meille elämän edellytyksiä harvinaisen paljon; Luonnonkauneutta, teollista toimeentuloa, asumisen viihtyisyyttä, hyviä palveluja, vakautta ja vetovoimaisia matkailukohteita. Naantali on käsite, brändi, joka itsenäisenä on suurimmaksi hyödyksi Turun seudulle, makuunnalle ja maalle.

Naantalilaisen elinikäinen kumppanuus kaupungin kanssa 

Alkaa neuvolasta, jatkuu päivähoidossa ja koulussa laadukkaitten pääosin maksuttomien palvelujen ja monien harrastusmahdollisuuksien kehittämänä kohti nuoruuden valintoja. Sosialidemokraatit toivottavat aurinkoisia kasvun vuosia tietäen, että joskus tarvitaan myös apua ja sitä on oltava tarjolla.

Ja kaikki haluavat itsenäiseen aikuisuuteen

Oman elämän alkuun vaaditaan ammattia, työpaikkoja ja asuntoja. Kaikki eivät polun päätä löydä ja niinpä sosialidemokraatit ovat asettaneet valtakunnalliseksi tavoitteeksi taata työ- tai opiskelupaikka kaikille alle 25-vuotiaille  Naantalissakin.

Kotona saadaan elämän eväät

Vanhemmuus on eräs elämän tehtävästi, joka on antoisaa, mutta vaativaa. Neuvolat, päiväkodit, koulut auttavat erilaisia perheitä tarpeen mukaan.
 Asunnon luo puitteet jokapäiväiselle elämälle. Asuntojen tarjontaa on lisättävä kaupungin kehittymiselle välttämättömän kasvun aikaansaamiseksi. Monipuoliseen asuntojen kysyntään kaupungin on vastattava olemalla aktiivinen kaavoittamalla alueita, luovuttamalla tontteja ja tarvittaessa rakennuttamalla asuntoja ja huolehtimalla  asuinalueiden  ympäristön viihtyvyydestä  sekä sijoittamalla  palveluja helposti saavutettaviin kohteisiin.

Työ on ihmisenä olemisen perusta

Siksi sosialidemokraatit koko aikaisena työväenpuolueena pitävät työpaikkoja toimivan yhteiskunnan edellytyksenä.. Työpaikkoja pitää olla ja työssä jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. Elinkeinoille niin oleville kuin tuleville on edelleenkin luotava hyvät mahdollisuudet. Kulttuuri laajasta ymmärrettynä on Naantalin juttu.

Ympäristön tulee olla ilon aihe

Terveellisyys, viihtyisyys ja monipuolisuus sekä todellinen valinnan vapaus tulee olla alueiden toteutuksen tavoitteena. Asukkaiden kanssa on saatava aikaan vuorovaikutus ja myös niillä, jotka eivät itsestään ääntä pidä on oikeus tulla kuulluksi. Muistettakoon, että vammaisuus ei saa olla esteenä eikä mahdollisuuksien tasa-arvo toteudu ilman toteuttamiskelpoista ja toimivaa joukkoliikennettä.

Kaikella on määräaikansa

Kodin pitää olla turvallinen paikka ikääntyville mahdollisimman pitkään. Omaishoidolla ratkaistaan inhimillisellä ja edullisella tavalla arkea, kunhan muistetaan huolehtia myös hoitajista riittävällä panostuksella. Mutta  tarvitaan myös  lisääntyviä kotipalveluja, joiden saanti ei saa olla kukkaron paksuudesta kiinni. Ikävuosien karttuminen tietää myös sitä, että palvelutalo, tehostettu asuminen ja usein laitoshoito ovat inhimillisen ehtoo puolen edellytys. Hyvät olosuhteet, mutta auttavat kädet ja inhimilliset kasvot ovat turva, josta ei saa olla puutetta.  Tarvitsevan on sellaista saatava ja kustannuksiin osallistumisen on oltava kantokyvyn mukaista.  

Vakaus, tasapainoisuus ja tasoittavuus tulee olla toiminnan rahoittamisen lähtökohta

Talous luo puitteet; Se rajoitta tai mahdollistaa. Osaltaan siihen pystytään paikallisesti vaikuttaman, mutta pääosin maailman ja maan olosuhteet heiluttavat Naantali purtta. Varautuminen ja varovaisuus ovat viisautta.  Mutta silti koemme yllätyksiä ja silloin tarvitaan rohkeutta vaihtaa kurssia.
Paljon olemme saaneet menneiltä polvilta, eikä tarkoituksemme ole siirtää rasituksia tuleville ikäluokille. Toimintamme on oltava määrätietoisesti vakauteen pyrkivää tarvittaessa olosuhteiden muutoksia tasaavaa. Jälkipolvilla ei saa maksattaa nykyongelmia. On uskallettava puutua turhuuteen, mutta palvelujen turvaamiseksi voidaan joutua veroja korottamaan. Ulkopuolisen eli valtion avun varaan ei toimintaa voi rakentaa.
Palveluja voidaan ostaa ulkoa vain perustellusti ja hallitusti. Epävarmuuden lisääminen henkilökunnassa on väärin, mutta suoritustasosta lipsumista ei pidä sallia. Kunnallinen tuotanto on hyvinvointipalveluissa laadukasta ja turvallista ja se on myös kilpailukykyistä oikein johdettuna.

Sosialidemokraatit ovat tehneet työtä työn, tasa-arvon ja turvallisuuden puolesta. Vakavalla mielellä ja ylpeänä hyvinvointiyhteiskunnan saavutuksista jatkamme yhteisenä joukkona sellaisen yhteiskunnan rakentamista, jossa vapaus ei ole joidenkin etuoikeus vaan kaikkien oikeus.

Hyväksytty NTY:n kokouksessa 9.9.2012

 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!