Lauri Laine: Toisenlainen kertomus taloudesta

LauriLaien201405.jpg

SDP:n ryhmäpuhe tilinpäätöksestä ja tarkastus- ja arviointikertomksesta vuodelta 2013.

Kaikista uhkakuvista, paineista ja kuntaliitoskuvioiden aiheuttamista ylimääräisistä töistä huolimatta Naantali suoriutui hyvin tehtävistään. Monen tappiollisen vuoden jälkeen tilinpäätös kääntyi positiiviseksi.
Kaupungin johdolle on annettava tästä kiitos ja kunnia.  Naantalia johtaneen Sipposen Kallun Grilli toimi. Mutta myös kaikki kaupungin työntekijät ovat olleet säästöjen takana ja ansaitsevat siitä kiitoksen. Naantalin talous saatiin oikealle kurssille.
Puuttumatta enempää tilinpäätösnumeroihin täytyy edelleen ihmetellä talousarvioylityksiä, joita ei ole hyväksytty kuten pitäisi ( vajaa 500 000 € ).
Mistä se johtuu? Välinpitämättömyydestä, kulukehityksen seuraamattomuudesta, tilitietojen puutteellisuudesta vai mistä. Vuosi vuoden perään on tästä huomautettu, ja onhan asiantila parantunutkin jonkin verran, mutta ei riittävästi.
Valtuustokin on vastuussa hyväksyessään ylitykset, sillä se hyväksyy nykyisenlaisen toiminnan.

On aina menoja, joita ei voi etukäteen edes ennustaa, ja joiden tiedot tulevat myöhässä mutta suurimman osan ylityksistä voi ja pystyy pienellä viitseliäisyydellä ennakoimaan. Luottamushenkilöt lautakunnissa: puuttukaa tarkemmin toimialanne kulujen seuraamiseen ja virkamiesten toimintaan.

Tarkastuslautakunnan kertomus on taas toisenkaltainen entisiin verrattuna. Asioita on laajasti tutkittu ja kerrottu toimialakohtaisesti. Tosin osa tilastoluvuista on epätarkkoja, mutta eivät ne ole itse keksittyjä vaan saatu rahoista ja tileistä vastaavilta. Enemmän tarkkuutta myös tarkastuslautakunnalta. Samoin vähän kriittisempi suhtautuminen tilastojen määrään liitteinä olisi paikallaan.

On kerrottu mitä toimiala on asettanut tavoitteeksi, mitä se on tehnyt, ja vertailtu tuloksia muihin kuntiin. Toimialan odotetaan tekevän itse johtopäätökset miksi ja miten näin on tehty ja näihin tuloksiin on tultu, sekä hakevan parempia käytäntöjä asioiden hoitoon.

Henkilöstöstrategiasta puuttuvat kunnon mittarit, millä näkisi kehityksen.
Suuri puute henkilökunnan kannalta on kunnollisten, kaikkien osapuolien tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi kokemien kehityskeskustelujen vähäisyys.
Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat ovat osa kehityskeskustelua. Kunnollinen vuoropuhelu työntekijän ja esimiehen välillä on yksi avaimista kaupungin hyvinvoinnin ja talouden hoidossa.

Sivistystoimi on eräs toimialoista jotka pysyvät laatimissaan talousarvioissaan.  Tosin sielläkin löytyy kustannuskohtia, jotka selkeästi ylittävät vertailukuntien vastaavat. Sivistystoimi on kiitettävän nopeasti reagoinut tapahtuneisiin muutoksiin.

Teknisen sektorin tavoitteeseen on kirjattu ateriapalvelujen yksityistämisen selvittäminen. Kuitenkin valtuustonkin hyväksymän palvelustrategian mukaan, se mitä pitää selvittää on:
Mitä ateria maksaa, ja mitä sen pitäisi maksaa, minkälaista ruokaa halutaan ja vertailla omana työnä tehdyn hinta, laatu ja myös kuljetus sekä sen vaikutus makuun ja raaka-aineiden paikallisuus. Vasta tämän jälkeen voidaan selvittää ulkoistaminen edut ja mahdolliset hyödyt. Monella muulla ulkoistamisella ovat samat ongelmat, ei ole päätetty mitä halutaan ja miksi. Ensin pitää laatia kriteerit, sen jälkeen tehdään vertailut ja päätökset.

Tienpidon kalleus ainakin pääkatujen osalta (10,1km ) tuntuu paljolta (37.100 €/ km). Siinä on tutkimisen paikka, onko laatu/hintasuhde kohdallaan, varsinkin kun kokoomakatujen vastaava hinta kilometriltä oli 11.100€ ja asuntokatujen hoito 4.600 €/km.

Vaikka sosiali- ja terveystoimi kokonaisuutena täytti tavoitteensa, sieltä löytyvät myös suurimmat hyväksymättömät menojen ylitykset.
Asiakastyytyväisyys ja saavutettavuus terveysasemilla oli hyvä .
Terveyspalveluihin ja työterveyshuoltoon panostaminen näkyy erikoissairaanhoidon kustannusten alenemisena.

Naantalin kaupunki on mukana merkittävässä seudullisessa energiahankkeessa. Turun Seudun  Energiantuotanto OY on tehnyt päätöksen 260 miljoonan euron investoinnista Naantaliin sijoitettavasta voimalaitoksesta. Se on huomattava juttu Naantalille.

Vaikka tarkastuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta arvioimaan ja seuraamaan sekä raportoimaan tuloksia, ei se ole moitetta. Naantali on erittäin tyytyväinen yhtiön päätökseen investoinneista. SDP haluaa antaa kiitokset kaupungin johdolle ja kaikille mukanaolleille asian hyvästä hoidosta.

Tässä on satunnaisia poimintoja tarkastuskertomuksesta, kokonaisuutena se antaa kuvan Naantalin toiminnasta.

Toimialojen on syytä lukea ainakin oma osuutensa hyvin tarkkaan ja miettiä miten hoitaa alansa vielä nykyistä paremmin paremmin ja tehokkaammin

Sdp yhtyy tilintarkastajien lausuntoon ja puoltaa tili- ja vastuuvapauden myöntämistä velvollisille.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!