Kärkeen on nostettava väestökehitys

 Naantalin kaupunkistrategia 2022 

 Sirpa Hagsbergin ryhmäpuheenvuoro  

Kuntalaki edellyttää strategian laadintaa. Kaupunkistrategian tehtävänä on selkeyttää yhteistä käsitystä toimintaympäristön muutoksista, mahdollisuuksista ja haasteista. Siinä huomioidaan kaupungin vahvuudet ja asiat, joissa halutaan ja on välttämätöntäkin menestyä. Hyvä strategia sisältää konkreettiset toimenpiteet, joita tavoitteiden toteuttamiseksi tehdään.

Edellinen Naantalin kaupungin strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.6.2015 ja se laadittiin vuodelle 2020 saakka. Maailma muuttuu ja sitä pitää päivittää valtuustokausittain. Strategian ongelmana on usein sen pyöreys, jonka ohjausvaikutus tahtoo jäädä kovasta yrityksestä huolimatta vähäiseksi.

Tällä kertaa uutta strategiaa valmisteltaessa pidettiin tärkeänä määritellä sitä, mitä tehtäviä ja rooleja Naantali haluaa painottaa sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa. Positiivisesta rakennemuutoksesta haluamme myös oman hyötymme. Sote-lakien käsittely on nyt kuitenkin siirtymässä syksyyn, joten emme vielä tiedä, mihin tilanne kehittyy valtakunnallisesti. Meidän tehtävämme on olla valppaana ja pitää naantalilaisten palveluista huolta. Sitä mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata.

On selvää, että strategian valmisteluprosessi on erittäin tärkeä strategian toteutumisen kannalta. Tammikuussa alkaneet eri kokoonpanoille suunnatut työpajat ovat strategiaa työstäneet, myös valtuustolle on pidetty seminaareja. Mielestämme kaikille on ainakin teoriassa ollut mahdollista osallistua prosessiin. Haastavaa on saada laajasta tuotoksesta kompakti, selkeä ja konkretiaa sisältävästrategiapaperi, joka vastaa valtuutettujen näkemyksiä ja joka jatkossakin ohjaisi kaikkea päätöksentekoamme ristiriidattomasti. 

Strategian rakenteeseen sisällytettiin: visio vuodelle 2030, arvot, menestysteemat, vahvuudet, kärkihankkeet ja -toimenpiteet, taloudelliset näkökohdat ja toimintaympäristön muutostekijät. Arvot menivät lähes uusiksi: avoimuus, luottamus, oikeudenmukaisuus, uudistumiskyky ja asiakaslähtöisyys vaihtuivat luottamusta lukuun ottamatta vastuullisuuteen, rohkeuteen, turvallisuuteen ja aurinkoisuuteen. Prosessin aikana aurinkoisuus arvona herätti keskustelua: onko sen paikka tässä vai jos muussa kokonaisuudessa. Aurinkoisuus arvonamme rakennamme myönteistä kuvaa Naantalista, kohtaamme toiset ystävällisesti ja avoimesti ja suhtaudumme tulevaan optimistisesti.

Ryhmämme toi kaupunginhallituksen käsittelyssä vielä omia muutosesityksiä koskien erityisesti väestönkehitystä ja liikenneyhteyksien toiminnan turvaamista. Toimenpiteitä sisältävät kärkihankkeet saivat näin lisää konkretiaa. Kärkihanke 2: korostimme seudullisuutta joukkoliikenneratkaisun kehittämisessä Naantalin palvelutason parantamiseksi. Edunvalvonta E 18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi takaisi työssäkäynti- ja tavaraliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden. Näillä toimenpiteillä on jo kiire.

Kärkihanke 3 sisältää toimenpiteitä koskien kasvavan ja vetovoimaisen ympäristön Naantalia. Tonttitarjonnan lisääminen ja asuntorakentamisen monipuolistaminen siten, että tarjonta vastaa kaupungin asukkaiden ja Naantaliin muuttavien toiveita. Nyt ei esimerkiksi kaupunkiin muuttaville riitä kaupungin omia vuokra-asuntoja.

Taloudellisissa näkökohdissa kovia tavoitteita ovat väestön keskimääräisen 150 asukkaan lisäys / v ja että vähintään 60 % kaupungin ja kaupunkikonsernin investoinneista rahoitetaan tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla). Jo koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma sisältää kokonaan toteutuessaan todella mittavat investoinnit.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!