Himosäästäminen ja investointien pelko on syy miksi tähän on tultu.

WolfSluggish20131119.JPG

Martin Wolf FT 19.11.2013:

Miksi tulevaisuus näyttää etanamaiselta

  • Alhaiset reaalikorot ovat osoitus siitä, että rahaa suuntautuu enemmän säästöihin kuin että etsittäisiin tuottavia tuotannollisten investointeja.
  • Toinen osoitus himo säästämisestä on johtanut "maailmanlaajuiseen epätasapainoon" – joka näkyy  suurena vaihtotaseen ylijäämänä (kyse on oman pääoma viennistä) : Kaakkois-Aasian kehittyvien talouksien (erityisesti Kiina), öljyn viejä ja useita korkean tulotason talouksien (erityisesti Saksa) ovat näitä tekijöitä.. Näistä talouksista on tullut muun maailman rahoittajia. Tämä oli totta ennen kriisiä ja on myös totta tänään.
  • Rikkaat ihmiset tienaavat entistä enemmän. Rikkaat eivät halua tai pysty kuluttamaan ja siksi syntyy säätöjä. USA:ssa näitä säästöjä lainattiin asuntoluottoina ns.köyhille, jotka eivät pysyneet niitä maksamaan. Siitä seurasi kiinteistökupla,  josta seurasi finanssikriisi 2007-2008.
    Säästöjä syntyy enemmän kuin investointikysyntää ja tämä on esteenä kasvulle ja työllisyydelle.
  • Joten mitä on tehtävä? Yksi vastaus oli laskea edelleen reaalikorkoa, jotta säästöt siirtyisivät  investointeihin. Jotkut taloustieteilijät ovat vaatineet korkeampaa inflaatiota. Mutta se olisi vaikea saavuttaa, siinäkin tapauksessa, että se hyväksyttäisiin poliittisesti. . Toinen mahdollisuus, korosti Andrew Smithers artikkelissaan Road to Recovery, on torjua yritysten sijoittamisen esteitä suoralta kädeltä. Hänen mielestään suurin konna on "bonus kulttuuri", joka kannustaa yritysjohtoa manipuloimaan osakekursseja ja ostamalla yrityksiä eivätkä panosta tuotannollisia investointeihin.
  • Lawrewnce Summers kuten minäkin pitäisin hyvänä keinona rahoittaa julkisia investointeja . Investoinnit kytkettäisiin hiilipäästöjen vähentämiseen kehittyneissä maissa. Toinen mahdollisuus on helpottaa pääomavirtojen kehittyviin maihin, missä parhaat investointimahdollisuuksia löytyy. Ei ole mitään järkeä siinä, että maailman rahat etsivät investointimahdollisuuksia sieltä, missä niitä ei ilmeisesti ole olemassa ja vältellä paikkoja, joissa niitä olisi.
  • On myös vaikea uskoa yritysten investoinnit suuntautuisivat säästöjen maailmassa maihin, joissa , joissa väestö ikääntyy, maksetaan korkeita palkkoja ja kärsitään hitaasta talouskasvusta? Mutta näiden maiden kohtalona on kohdata paljon suurempi vaikeuksia kuin kriisin yksin aiheuttamat.  Haaste on suuri ja vaikea. Maat ajautuvat pitkän aikavälin tulevaisuudessa heikon kysynnän ja kuihtuneen tarjonnan  loukkoon.
  • Paras vastaus on aikaansaada toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä tuottavia yksityisiä ja julkisia investointeja. Kyllä, tällöinkin voidaan tehdä virheitä. Mutta se on ”parempi ” riski tehdä virheitä kuin hyväksyä köyhtymisen aiheuttamat  tulevaisuuden kustannukset. Vapaasti referoitu mr.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!