Marja Nieminen : Vanhuuspalvelut voivat olla kunnossa vain, jos koko hyvin vointiketju - vauvasta vaariin - toimii.

3Marja+ja+Eeva+J+20121021.jpg

Sunnuntaina 21.10 järjestin tilaisuuden Naantalin kaupungintalolla, missä teemana oli Vanhuspalveluiden tulevaisuus Naantalissa. Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta kertoi  uudesta vanhuspalvelulaista, mikä on mielestäni  hyvä ja tärkeä uudistus .Laki astuu voimaan 2013. Hänen esitys on liitteenä.

Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa heidän mahdollisuuttaan osallistua heitä koskevissa asioissa ja ennen kaikkea  kehittää niitä kunnassa.

Kunnan on myös asetettava vanhusneuvosto, mikä on otettava mukaan kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan.

Vanhuspalvelulaki on tervetullut laki kuntalaisille, mutta kunnalle se tuo myös enemmän  velvoitteita, mitä pitää noudattaa. Vanhuspoliittinen suunnitelma, missä on arvioitava hyvinvoinnin tilaa ja määriteltävä tavoitteet. Arvioitava voimavarat ja määriteltävä miten ne toteutetaan. Tässä on myös kolmas sektori otettava mukaan varteenotettavana tekijänä.(ks.esitys).

Työntekijöitä ei mahdollisesti saada riittävästi hoitotyöhön.20 000-30 000 perus/sairaanhoitajaa on jo nyt siirtynyt muihin tehtäviin. He kertovat, että työ on huonosti palkattua ja työolot ovat epämukavia. Kuntatyönantajalla on suuri haaste, ja tässä tapauksessa Naantalilla, saada työolot houkutteleviksi(viihtyvyys ja palkkaus)eli hyvä maine kuntatyönantajana.

Lääkärien tulisi sitoutua ainakin vuodeksi terveyskeskuspalveluun valmistumisensa jälkeen ja samoin hoitajien. Lääkärit saavat melkein ilmaisen koulutuksen noin kuudessa vuodessa ja hoitajat 4,5 vuodessa(noin). Mielestäni terveyskeskustyö on hyvin monipuolista ja opettavaa ammattiin juuri valmistuneelle työntekijälle ja samalla myös hyvin vaativaa. Kuitenkin on huolehdittava, että työpisteessä on paikalla kokeneitakin, pitempään alalla olleita.

Vihdoinkin vanhuksille / ikääntyville tuodaan oikeutta, koska on ollut havaittavissa viime vuosina, että ihminen saa arvoa vasta sitten ,kun tuo suoritteita ja tehoa. Monet vanhukset ovat tehneet pitkän työrupeaman ja kantaneet kortensa tämän yhteiskunnan eteen. Vielä on elossa jopa henkilöitä, jotka ovat taistelleet Suomen puolesta. Arvo ihmiselle iästä riippumatta!

Omaishoidon asiat on myös hoidettava kuntoon. Omaishoitajille on maksettava kunnon korvaukset ja heille on suotava mahdollisuus lepotaukoihin. He tekevät arvokasta työtä lähimmäisen hyväksi.

Lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen on hyvin huolestuttavaa. Tapaan työssäni paljon nuoria, joilla on hyvät opiskelupaikat ,mutta silti voivat erittäin huonosti ja ovat todella sairaita. Puhumattakaan niistä nuorista, joilla ei ole mitään koulutuspaikkaa tai työtä. Nuoret on saatava johonkin toimintaan mukaan ja heille on annettava  edes mahdollisuus yrittää.

Pahoinvoinnin ennaltaehkäisyn pitäisi alkaa jo neuvolasta, missä pitäisi olla riittävästi henkilökuntaa ja samoin lisää väkeä kouluterveydenhuoltoon .Terveydenhoitajat ovat hyvin ylityöllistettyjä . Kouluterveydenhoitajien määrä minimoitiin 90-luvulla.Oppilaat, kenellä oli esim.. kotona vaikeaa, tulivat helposti kertomaan ja purkamaan oloaan tutulle kouluterkkarille, joka oli aina paikalla koulussa.

YT-neuvotteluja käydään monilla työpaikoilla ja työpaikan menetys on uhkana monessa perheessä. Koko perhe on valtavassa stressitilanteessa ja oireilee. Päihteiden käyttö ja varsinkin naisten lisääntynyt alkoholinkäyttö on mielestäni huolestuttavaa. Monilla on päihteet ns. lääkkeenä pahaan oloon, mikä on  todella enemmän kuin huolestuttavaa.

 

Naantali on mielestäni hyvä ja vehreä paikka asua ja elää. Toivottavasti jatkossakin! Kunnan koko on  RIITTÄVÄ ja ei ole mielestäni tarvetta kuntaliitoksille. Haluan olla mukana vastuunkantajana kunnassamme ja parantaa ihmisten elinoloja iästä ja muistakaan tekijöistä  riippumatta.

Marja Nieminen

erikoissairaanhoitaja, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimihenkilöyhdistyksen pj.
Syömishäiriöliiton hallituksen asiantuntija jäsen, Työsuojeluvaltuutettu(vara)

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!