Armas Lahoniityn paikka on tyhjä

ArmasLahoniittyVanhatToverit20191015.jpg

Pidän häntä sekä taitavana ja yhteiskykyisenä seutukunnan, maakunnan ja koko maan edustajana, joka nauttii suurta arvostusta kaikkialla.

Erityisesti haluan painottaa hänen keskeistä roolia seudullisen yhteistyön toteuttajana. Hän on ollut kehittämässä nykyisin suosituksi tullutta julkisen ja yksityisen kumppanuutta tuloksia tuottavalla tavalla.

Parhaita esimerkkejä ovat juuri edustamani yhteistyöyhtiöt. Ilman Lahoniityn panosta olisimme menettäneet monia nyt saavutettuja mahdollisuuksia. Hän on sekä ymmärtänyt yhteistyön merkityksen, että ennen muuta hän on pystynyt viemään läpi vaikeita neuvotteluja onnistuneeseen loppuun.

Hänen yhteiseksi hyväksi tekemänsä työ ansaitsee näkyvän arvostuksen.

Armas Lahoniityn epäitsekäs ja omaa rooliaan korostamaton toimintatapa yhdistettynä hänen tasapainoiseen olemukseensa on hyvä lähtökohta oikeudenmukaiselle yhteiskunnalliselle huomion osoitukselle.

Näillä riveillä perustelin tukeani Armas Lahoniityn kaupunkineuvoshakemukselle vuonna 2004.

Arppu oli Turun radikaalin ylioppilasnuorison kiintotähtiä. Arppu oli omaksunut sosialistisen ideologian ja osasi Marxinsa. Arppu oli rauhan ja kansojen erityisesti Neuvostoliitto - Venäjän ystävyden vankkumaton tukija. Hän oli radikaali ja kuitenkin niin tasainen ja vaatimaton. Arppu ei ollut ehkäpä  harmaudestaan johtuen mikään vaalimagneetti, mutta uutterasti hän teki järjestötöitä kaikissa elämänsä vaiheissa.
Arppu oli puolueen luottomies ja hän olikin usein muotoilemassa puolueen linjanvetoja.
Tässä tarkoituksessa hän oli hetken aikaa STS:n Turun johtajana ja hänen aikanaan lähentymistä tapahtui TYP:n suuntaan.
Uskon, että tästä kurkistusvaiheesta oli Arpulle hyötyä tulevissa johtotehtävissä.

Hänen asiallisuutensa ja ahkeruutensa soveltuivat hyvin yhteiskunnallisiin hallintotehtäviin, joista seutukaavaliiton jälkeen vaikuttavin vaihe alkoi, kun hän tuli valituksi Turun opetustoimen apulaiskaupunginjohtajaksi merkittävien Johannes Koikalaisen ja  Pentti Lahden mantelin perijäksi.

Ja sattumallakin on sormensa pelissä: Vähän paradoksaalisesti hän tuli valittua SDP- Kokoomus akselin toimesta Jussi Lepän, kok yllätyseron jälkeen Turun ykkösjohtajaksi.

Yllä kerroin omasta yhdestä näkökulmastani arvotukseni kaupunginjohtaja Armas Lahoniitystä virkamiehenä. Yhteistyössäkin varsinkin vähäisempiä kohtaa hänen tasavertaisuuteen perustuva asenteensa saavutti myönteistä vastakaikua, joka myöhempien kokemustenjälkeen on noussut entistä merkittävämmäksi.
Virkatoimissaan Armas oli tasainen, muttei tahdoton. Esimerkiksi sopii vaikkapa kiitosta saanut kirjastotalo.

Lahden puoluekokouksessa olimme Arpun kanssa huonetovereita. Arvokkaita hetkiä pidemmän samanaikaisen, muttei aina samansuuntaisen  puoluemarssin kulkeneille. Tuli puhuttua politiikan lisäksi myös elämästä, josta Arppu jaksoi ja osasi pitää kiinni monen koettelemuksen jälkeen.

    ”Siis vasen  yks kaks, Missä paikkasi, tiedätkö sen”. Arppu tiesi.

MR

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!