Suomalainen

AforismivC3A4lipalaksi20170413.JPG

Demokraatti lehden päivän aforismissa kuvaillaan suomalaista.

Tutulle se tuntu - ei huono kuvaus - eikä tarvitse sormella muita  näyttää, vaan voi peilistäkin  nähdä nyökkäyksen. 
Samaisessa lehdessä on monta muutakin juttua. Mikko Majander pohdiskeli kuntavaalien tulosta Lahden puoluekokouksen valossa. Hän päätyy seuraavaan loppuun.

Toisessa kohdassa toinen Mikko eli Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi muistelee, että periaateohjelma kaatuoi sosialismiin. Siitä ja vähän muusta kirjoittaa  kolmas Mikko

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!