Sirpa Hagsberg:Kansanvaltaa ja avoimuutta

HagsbergSirpa.jpg

Hallintosääntö on hyvin keskeinen ohjausväline kunnan hallinnossa ja toiminnassa. Hallintosääntöä on nyt uudistettu virkamiestyönä ja kaupunginhallitus on käsitellyt sitä vain kolme kertaa. Se tosin hyväksyi luottamushenkilöorganisaatiomuutoksen jo viime vuoden kesäkuussa, jossa lautakuntia yhdistetään ja luottamushenkilöpaikat vähenevät.  Uudistuksessa muutosten määrä on merkittävä ja vertailu suoraan entiseen on hankalaa. Tämä keskustelutti ryhmäämme paljon. Kaupunginhallituksen käsittelyn aikana tehtiin muutamia tärkeitä lisäyksiä, jossa mm. poikkeusluvat tuodaan jatkossa uudelle konsernijaostolle ja lautakunnille tuli yleiseen toimivaltaan lisäys. Huhtikuussa valittavalla valtuustolla on uudella kaudella nyt uusi hallintosääntö, jota se voi tarvittaessa vielä muokata. Muutoksia tulee seurata, avoimuuden säilyä ja siksi teemme seuraavan ponnen:

PONSI:

Valtuusto kiinnittää huomiota delegoitujen päätösten tiedottamiseen. Avoimuuden tulee säilyä ja virkamiesten tekemien päätösten tulee olla kuntalaisten nähtävissä esimerkiksi kaupungin nettisivuilla.
Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus seuraa uudesta hallintosäännöstä johtuvien muutosten vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!