Sirpa Hagsberg valtuustossa 25.2.2013

Kuntarakennelausunto

Valtio vaatii lausuntoja nopealla aikataululla, ja toimii kuten kyseenalaisesti lastaan kasvattava vanhempi: kiristää, lahjoo ja uhkailee. Vuonna 2012 kuntien antamista lausunnoista ei näytä olleen mitään hyötyä. Tällainen selvitystyö on kallista ja aikaa vievää. Lausuntoja työstävillä kunnilla ei ole ollut täsmällistä tietoa sote -uudistuksesta tai valtionosuusjärjestelmän muutoksista. Kuntarakennelakiluonnos siis velvoittaa kunnat selvitystöihin tilanteessa, jossa ehdotus ei sisällä mitään aineistoa liitosten taloudellisista hyödyistä.

Pidämme tärkeimpänä palveluiden käyttäjien eli kuntalaisten etua. Jo yhden kuntaliitoksen läpikäynyt Naantali pystyi säilyttämään kuntalaisten lähipalvelut laadukkaina. Esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja kasvun tukeminen vaatii eri sektoreiden yhteistyötä, mutta saman organisaation alaisuudessa. Keskustelussa tulisi olla painopiste ennaltaehkäisevässä kansanterveystyössä, jota toimiva sairaanhoitojärjestelmä tukee.

Itsenäinen Naantalin kaupunki on meille ainut vaihtoehto. Naantalin kaupungin antama lausunto on monipuolinen, huolellisesti laadittu ja olemme valmiita puoltamaan sitä.

Odotamme valtiovarainministeri Jutta Urpilaiselta lisää hyviä lausumia. Tähän asti paras ja toistaiseksi ainut on lupaus siitä, että pakkoliitoksia ei tule.

Kaavoitusasioiden esittelijä

 

”Valmistelu hallintosäännön muuttamiseksi kaavoitus- ja ympäristölautakunnan asioiden esittelyä koskien on perustunut kaupunginhallituksen talousarviota 2013 käsitellessään 20.11.2012 § 502 tekemään seuraavaan pöytäkirjamerkintään: teknisen lautakunnan alaisuuteen lisätään uutena toimielimenä tilapalvelujaosto. Tarvittavat hallintosääntömuutokset valmistellaan mahdollisimman nopeasti. Samassa yhteydessä tarkistetaan lautakuntien esittelijöiden määrä ja rooli."

 

Kaupunginhallitus oli tuolloin yksimielisesti pöytäkirjamerkinnän takana, jonka tarkoituksena on vähentää kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esittelijöiden määrää. Käytyjen neuvotteluiden jälkeen vs. kaupunginjohtaja esitti, että lautakunnan esittelyä yksinkertaistetaan siten, että maankäyttöpäällikön ja kaupunginarkkitehdin esittelystä ratkaistavat asiat siirretään teknisen johtajan esiteltäviksi. Päätös muuttui kaupunginhallituksen käsittelyssä äänestyksen jälkeen siten, että esittelijöinä ovat vuosina 2013-14 kaupunginarkkitehti ja sen jälkeen maankäyttöpäällikkö.

 

Esitämme edelleen, että kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä tulisi olla johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi tekninen johtaja, joka hallitsee kokonaisuuden parhaimmin.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!