Sirpa Hagsberg: Siksi Jouni Mutanen

SDP:n valtuustoryhmän ja yleisen kokouksen valinta on Jouni Mutanen

Valitsemme kaupunginjohtajaa tilanteessa, jossa kuntakenttää kuormitetaan selvityspyynnöillä ja lausunnoilla milloin sote - uudistuksesta, kuntarakenteesta tai valtionosuusuudistuksesta.  Hyvin valitettavan tapahtumasarjan vuoksi kaupunginjohtajamme Timo Kvist jäi pitkälle sairauslomalle ja sittemmin eläkkeelle. Kaupunginjohtajan tehtävien jako onnistui mielestämme kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvin yhteyspäällikkö Martti Sipposen siirryttyä vs. kaupunginjohtajaksi sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajan Markku Tuunan otettua osan tehtävistä hoitaakseen. Haluamme jo tässä vaiheessa kiittää Naantalin kaupungin hyväksi tehdystä työstä.

Naantalin kaupunginjohtajuus kiinnosti ja määräaikaan mennessä saapui 29 hakemusta. Kaupunginhallitus päätti kutsua 8 henkilöä haastatteluun.  Luottamushenkilöorganisaatiosta haastatteluihin osallistuivat koko kaupunginhallituksen pöytäkunta, sekä Vihreiden, Vasemmistoliiton valtuustoryhmien puheenjohtajat, että SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. Soveltuvuustesteihin lähetettiin Turun konsernihallinnon johtaja Tuomas Heikkinen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallintojohtaja Lauri Tanner, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän johtaja Jouni Mutanen ja Mynämäen kunnanjohtaja Seija Österberg. Heillä kaikilla on juristin koulutus. Ennen testitulosten julkaisua valtuustoryhmillä oli vielä mahdollisuus tutustua kaikkiin neljään hakijaan.

Sdp:n valtuustoryhmässä käytiin avointa keskustelua kaikista neljästä monipuolisesta hakijasta.  Jouni Mutasella on riittävä ja hyvin monipuolinen kokemus kuntahallinnon vaativista johtotehtävistä sekä kunnassa, että kuntayhtymässä. Hän on strateginen johtaja, joka omien sanojensa mukaan on saanut hyvää palautetta työstään mm. laajojen kokonaisuuksien hahmottajana. Näiden ominaisuuksien lisäksi motivoituneisuus, hyvät vuorovaikutustaidot ja päämäärätietoisuus vahvistuivat myös soveltuvuustestissä.

Tarvitsemme nyt Naantaliin osaajaa, joka pystyy mahdollisimman pian tarttumaan töihin. Saamme Jouni Mutasesta sitoutuneen, kuuntelevan ja uutta näkökulmaakin tuovan kaupunginjohtajan, jota niin henkilöstön, luottamushenkilöorganisaation kuin kuntalaistenkin on helppo lähestyä. 

Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 31.3.2014


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!