Kari Kairamo ja Sahanranta

sahanrantaA20121016.jpg

  • "Kari Kai­ra­mo ei sil­ti ol­lut mi­kään lii­ke­toi­min­nan joh­ta­ja tai teol­li­suus­mies. Hän oli joh­ta­ja, jo­ka oli­si hel­pos­ti voi­nut joh­taa puo­luet­ta, hän oli­si voi­nut ol­la Suo­men pre­si­dent­ti tai jon­kin kan­sain­vä­li­sen jär­jes­tön joh­ta­ja. Hän tie­si, mi­ten ih­mi­set saa­daan mu­kaan ja mi­ten hei­tä in­nos­te­taan ja mo­ti­voi­daan."
    "Hy­väl­lä joh­ta­jal­la pi­tää ol­la ai­na­kin kol­me omi­nai­suut­ta: osaa­mis­ta, tah­don­voi­maa ja ha­lua teh­dä ko­vaa työ­tä. Kai­ra­mol­la oli nä­mä kaik­ki."
    (Työs­ken­te­li No­kias­sa 1960-lu­vul­ta läh­tien. Pää­joh­ta­ja 1977–1988. Te­ki it­se­mur­han.)

Helsingin Sanomat on poiminut tämän kohdan yhtenä luonnehdintana Jorma Ollilan tuntemista työtovereista. Kari Kairamao tuli välillisesti tutuksi Naantalin Musiikkijuhlien vieraana ja monivuotisena tärkeimpänä tukijana.
Arto Noras oli tullut hänen ystäväkseen Kairamon pianistivaimon Arja os. Sohlbergin välityksellä. Nokiasta tuli Nesteen ohella musiikkijuhlien ylläpitäjä, toinen takuumies.

Kari Kairamo oli vauhdikas ja ylitsepursuava. Hänellä oli eurooppalainen idea ja hän näytti vahvasti uskovan ihmisten kykyihin. Hänellä oli visiota, joita oli mielenkiintoista kuunnella ja mikä merkittävää hän oli, että hän oli uskottava eli ”hän tiesi miten ihmiset saadaan mukaan”.
Hän oli myös nopea reagoimaan. Olen tähän pistänyt viime keskiviikkoisen kuvan Sahanrannasta eli Meriterassialueesta siksi, että 25 vuotta sitten ajoimme muistaakseni Ukko Pekalla siitä ohi ja kerroin, että tuohon olemme ajatelleet rakentaa toimistoja ja asuntoja satamatoimintojen lisäksi. Jonkinlainen lamppu hänelle syttyi ja hän oli sitä mieltä, että paikka on juuri oikea luoville ihmisille ja että se sopisi heidän tarkoituksiinsa. Sovimme, että palataan asiaan ja että emme vie asia pidemmälle ennen kuin hän on sanansa sanonut.
Vilaukselta tapasin hänet muissa merkeissä vähän ennen hänen oman käden kautta tapahtunutta poismenoaan.
Hänen seuraajansa Simo Vuorilehto ei Kairamon projekteja jatkanut, päinvastoin. Esimerkiksi Musiikkijuhlien tukeminen lopetettiin tosin pienen Tellervo Koiviston puhuneen jatkoajan jälkeen.

Pikku juttu oli seksin, että vuoden 1987 eduskuntavaalien edellä juttelin Arto Noraksen kanssa vaaleista ja hän kysyi, että voisiko hän jotain tehdä? Kerroin,  että haluaisimme Nokian mainoksen Mikro Mikko Yhteinen Naantali lehteemme.Pistäisimme sen vaikka ilmaiseksi, kunhan vain saisimme tämän hauskan yhteyden.
Arto on jälkeenpäin pahoitellut, ettei onnistunut sitä saamaan. Kielto oli kategorinen. Nokia ja Kairamo oli valintansa tehnyt . Hän oli porvaripuolueiden kassakaappisopimuksen takuumies. 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!