Julkisen talouden kaikki säännöt käytössä

Aivan aluksi muutama julkiseen toimintaan liittyvä laki, periaate ja tauti:

Cyril Northcote Parkinsonin lait::

Ensimmäinen laki: Työllä on taipumus paisua ja viedä tekijältään kaikki aika, joka siihen on käytettävissä.
Toinen laki: Menot nousevat automaattisesti yhtä suuriksi kuin tulot.
Kolmas laki: Vähenevän pätevyyden laki,
Triviaali laki: Organisaatiot keskittyvät suhteettoman paljon triviaaleihin asioihin

Wilhelm Richard Wagnerin laki ennustaa,

että teolliseen talouden kehitys lisää julkisten menojen osuutta kansantuotteesta.

Baumolin taudilla

Tarkoitetaan taloudellista ilmiötä, jossa tuottavuuden ja palkkojen kasvaessa useilla talouden aloilla myös niillä aloilla, joilla tuottavuuden kasvua ei ole tapahtunut, joudutaan nostamaan palkkoja. Palkannostopaine johtuu siitä, että tuottavuudeltaan heikommat alat joutuvat kilpailemaan työvoimasta muiden alojen kanssa.

Peterin periaate.

Työntekijä etenee urallaan, kunnes päätyy tehtävään, jossa ei ole täysin pätevä.

Seurattaessa Suomessa tapahtunutta ja tapahtuvaan paikallista ja väliportaan hallinnon suunnittelua ja päätöksentekoa tulee vakuuttuneeksi, että noissa yllä kerrotuissa värikkäissä väitteissä on paljon perää.
Tämä ei ole puoluepoliittinen arvio; ikävä kyllä kyse on yleispätevyydestä. On nimittäin käynyt niin, että kaikki suomalaiset puolueet ovat olleet edustettuina vuodesta 2005 alkaen tasavaltamme hallituksissa, jotka ovat suunnitelleet niin kutsuttuja hallinnon uudistuksia, joilla kestävyysvajetta on väitetty vähennettävän.  Heikosta valmistelusta ja yksipuolisella päätöksenteolla on tehty yli kymmenen vuoden aikana linjauksia:

Ensimmäistä nimettiin  Paras hankkeeksi ,
Toista Työssäkäyntialueisiin perustuvaksi kuntauudistukseksi ja
kolmatta Itsehallintoalueisiin perustuvaksi sote-uudistukseksi.


Saavutettavia palvelujen parannuksia ja taloudellisia tehostamistoimia on ennakkon  kehuttu monisanaisesti ilman tutkittua näyttöä tai jälkikäteistä näyttöä.

Nyt neljäntenä käynnissä on sote-uudistuksen nimellä kulkeva maakuntahallinon ja privatisoinnin lehmäkaupaksi, jonka toteuttamiseksi on jouduttu hajottamaan yksi puolue ja muodostamaan uusi hallitus perustuslaista ja presidentistä piittaamatta. Hallituksen koossapitävä voima on sote-uudistus, jota yritetään toteuttaa  huonosti valmistelluilla lakiesityksillä, jotka eivät läpäise sen paremmin perustuslakivaliokuntaa kuin EU:n komissiota. Tehokkaalta näyttävä päätöksenteko  menee kasalaisten kannalta tärkeiden sisältökysymysten yli. Aikataulu on lakien laatua tärkeämpi. Kokonaisvaikutelmana on, että eduskunnan pitäisi nauttia hallituksen luottamusta.

Kaikki yllä kuvatutu lait ovat käytössä ja Peterin periate koskee koko hallitusta, joka pätemättömyyden lisäksi on katolisen jesuiittamaisen moraaliton.
MR

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!