Wolfin näkemys: USA ei ole konkurssin npartaallla

TalousgrafiikkaWolf20130123.JPG

Näkemys, että liittovaltio on lähellä konkurssia, on väärä. Nyt olisi tärkeintä tukea elpymistä ja se on kova haaste kotona USA:ssa ja ulkomailla.  Tämä Martin Wolfin näkemys FT:ssä julkaistussa artikkelissa.Alla on referoitu suurpiirteisesti joitakin hänen havaintojaan, joita hän perustelee talouden grafiikalla.

 

  • Kaikista tuloista parhaiten ansaitseva  yksi prosentti väestöstä ansaitsi vuonna 1979 10 prosenttia ja vuonna 2007 osuus oli 20 prosenttia. Veronmaksukykyä on.


  • Terveydenhoidon kustannukset nousevat nykyisestä 17 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2037 mennessä. Määrä on melkein kaksinkertainen eurooppalaisiin maihin verrattuna eikä sillä saavuteta parempia tuloksia, päin vastoin.. Elinikä odote kuitenkaan ole USA:ssa erityisen korkea 78.7 , se on alle Ison Britannian 80.6 vuotta. Tehoton terveydenhoito on perussyy USA:n fiskaaliseen ongelmaan

  • ”Verotuksen pitäisi laske, koska se tappaa innovatiivisuuden Verotus on varas”. metelöivät oikeistolaiset. Toisella puolella keskustassa ja vasemmalla -  kuten Obamakin -   haluavat turvaverkot työttömyyden, sairauden ja ikääntymisen varalle. Vastakkain asettelu on vaikea ja poliittinen retoriikka hallitsee..
  • Pitäisikin löytää kompromissi lisääntyvien  terveysmenojen kasvun pienentämisleski ja verojen korottamiseksi. Hyvä on huomata, että liittovaltion menot eivät ole kasvaneet Obaman aikana , sitä ennen Bushin kaudella  kyllä. Toinen perintö menneestä ja lamasta on se, että yksityiselle puolelle on kumuloitunut suuri ylijäämä.  Fiskaalinen kiristys tulisi tapahtuu silloin kun talous on vahva

  • Liittovaltio ei ole konkurssin partaalla. Kiristäminen päin vastoin on tapahtumassa liian nopeasti ja liian paljon.  Julkisen talouden asema ei ole nyt kiireisin haaste. Paljon tärkeämpää on tukea elpymistä. Haaste pidemmällä tähtäimellä on, että julkisen sektorin nostetaan tuloja (veroja) ja suipistetaan (tehostetaan) terveydenhoidonmenoja. Sitä ennen pitää saada ihmiset rauhoittumaan.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!