Puhe mitalisteille


Samalla kun lausun arvostavat onnittelut menestyneille ja tänään täällä vaatimattomasti palkittaville urheilijoille, pyydän lausua muutaman näkökohdan yleiseltä ja erityisesti Naantalin kaupungin kannalta.

Palkittavien listojen perustella voi aiheesta huomata, että naantalilaiset harrastavat laajasti ja monipuolisesti urheilua kaikissa ikäluokissa ja ilman sukupuolikiintiöitä ja rajoituksia tasa-arvoisesti.

Liikunta on tärkeää terveyden sosiaalisuuden siis yhteisesti toimimisen kannalta. Joidenkin kohdalla voi olla kyse myös ammatista. Joten liikunnan tukeminen on perusteltua, vaikka aika ajoin esitetäänkin, että kunnan tulisi keskittyä vain lakien mukaisiin pakollisiin tehtäviin.  Tämä vastakkainasettelu on ajankohtainen juuri nyt, sillä meille tarjotaan uhkaavia kehitys malleja:

Kuntarakenteessa on väläytetty Suur-Turkua. Emme kannata uusia kuntaliitoksia, koska se ei paranna naantalilaisten palveluja, vie ne kauemmaksi ja tulee kalliimmaksi. Vaikutusmahdollisuudet etääntyvät ja pelkäämme syrjäseutujen kärsivän. Uskomme, että ei tämä ole Turunkaan etu.

Toinen uhka on se, että sosiaali- ja terveysuudistus näyttää olevan kaavamainen ja sen toteuttamine veisi suuren osan kuntien palveluista kuntien päätösvallan ulkopuolelle, sillä uuteen sosiaali-terveysalueeseen tarvittaisiin 50.000 – 100.000 asukasta, eikä Naantali n. 20.000 asukkaan saaristoisena Naantalina saisi päättä omista tällä hetkellä hyvin toimivista palveluistaan. Tässä on sama heikkous kuin kuntarakenteen muuttamisessa,  palvelut pakenevat ja päätöksentekijät etääntyvät.

Mutta tämä koskee myös tämän päivän aihetta eli  liikuntaa. Kansanterveyslain lähtökohtana oli terveyden ylläpito ja ennalta ehkäisy. Tämä edellyttää, että asioita ei katsota vain sairaanhoidon näkökulmasta, vaan otteen tule olla laaja-alaisempi. Siis tarvitsemme jatkuvaa vuorivaikutusta eri suuntiin kunnan eri toimintalohkojen kesken tavoitellessamme hyvää palvelutasoa ja resurssien tehokasta kohdentamista.

Erikoissairaanhoito on oma lukunsa ihan kuten huippu-urheilukin. Huipulla rajoja ei ole, mutta perusta luodaan paikallisesti. Ja kestävä kasvu ja laajat vaikutukset vaativat sitä, että hoidamme perusterveyttä niin fyysistä kuin henkistäkin.  Tärkeää on myös, että saamme kokea turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja joukkoon kuulumisen tunnetta ja . Emme ymmärrä eriyttämisideoita emmekä uusia raja-aitoja eri sektoreiden välille.

Nykyisin puhutaan kolmannesta sektorista sekä yksityisestä ja julkisesta yhteistyöstä. Urheilun saralla tätä on tehty aina ja sieltä löytyy varmaankin jatkoa silmällä pitäen malleja tulevaisuuteen. Toviosin, että vielä löytäisimme keinot edelleen laajentaa  liikuntaharrastuksia kaikkialla ja kaikkien keskuudessa. Se olis keino myös estää syrjäytymistä.  Se olisi yhteiskunnan ja yksilöiden etu .

Nyt te mitalisti saatte olla ylpeitä menestyksestä. Sen sietämine on vaativaa ja vastoinkäymisiäkin tulee. Olette jo voittaneet tärkeän palkinnon, olette löytänet liikkumisesta sellaista sisältöä, josta on ollut ja  tulee olemaan  hyötyä ja iloa pysyvästi. Toivotan voimia ja innostusta !

Kvpj Mikko Rönnholm 12.2.2013

Mitalistien luettelo on tässä liitteenä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!