TIETOSUOJASELOSTE JA TIETOA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka käsittelemme henkilötietoja verkkosivujemme
yhteydessä.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Naantalin Työväenyhdistyksen säätiö rs, y-tunnus: 0895340-4
Kaivokatu 20, 21100 NAANTALI
Tietosuojasta vastaava henkilö: Mikko Rönnholm

2. Rekisterin nimi

Verkkosivujen rekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti verkkosivujemme viestintätarkoituksessa.

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme verkkosivuillamme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen
verkkosivujemme laadun ja luotettavuuden takaamiseksi:
• kun osallistut verkkosivujemme keskusteluun kommenttien kautta, tallentuvat rekisteriin
antamasi tiedot: nimi (julkaistaan), sähköposti (ei julkaista) ja kommenttiteksti (julkaistaan)
• kun olet antanut yhteystietojasi meille verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta,
tallentuvat rekisteriin antamasi tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköposti ja viesti (mitään
tietoja ei julkaista ellei toisin sovita)
• kun vierailet verkkosivuillamme, tallentuu sivujen käyttöä koskevat lokitiedot evästeiden ja
Google Analytics -ohjelmiston avulla vain tilastollista tarkoitusta varten: esim. laitetunnus ja -
tyyppi, käyttöjärjestelmä, mahdollisesti ip-osoite ja sovellusasetukset

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän verkkosivuille itse syöttämiä tietoja keräämme käyttäjän yksiselitteisen
suostumuksen kautta ja käsittelemme toteuttaaksemme verkkosivujen viestintätarkoitusta.
Käsittelemme kerättyjä lokitietoja huolehtiaksemme verkkosivun tietoturvasta ja
verkkosivujen kehittämiseksi.

6. Tietolähteet

Emme käytä ulkopuolisia tietolähteitä rekisterissä.

7. Henkilötietojen mahdolliset vastaanottajat

Emme siirrä tai luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tiedot välitetään
viranomaisille vain lain niin vaatiessa.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU/ETA ulkopuolelle

Emme siirrä tai luovuta rekisterin henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Tarkastusoikeus ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat
yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuihin
yhteystietoihin. Pyynnössä on myös mainittava se ajanjakso, miltä ajalta tallennettuja tietoja
halutaan. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1.
mainitulle henkilölle virheen oikaisua koskevan pyynnön. Voit myös pyytää henkilötietojesi
poistoa tai siirtoa ja rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla
yhteyttä 1. kohdassa mainittuun henkilöön.

12. Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen käsittelyssä.

13. Suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja suojataan tarkoituksenmukaisilla fyysisillä, digitaalisilla ja hallinnollisilla
toimenpiteillä henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja
luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

14. Evästeet ja Google Analytics

Käytämme evästeitä ja Google Analytics -analytiikkaohjelmistoa verkkosivuillamme.
Evästeet ovat melkein koko internetin historian ajan käytössä olleita pieniä tekstitiedostoja,
joita tallentuu päätelaitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten.
Käytämme evästeitä ja Google Analyticsia tilastollisiin tarkoituksiin ymmärtääksemme kuinka
verkkosivujamme käytetään ja parantaaksemme verkkosivujemme toiminnallisuutta ja
käytettävyyttä. Voit estää selaimestasi evästeiden tallentumisen, rajoittaa evästeiden käyttöä
tai poistaa evästeet. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivujemme
käytettävyyteen.

Verkkosivuillamme voi olla myös ns. sosiaalisen median evästeitä. Nämä saattavat keräävät
tietoa siitä, mitä olet tehnyt sosiaalisessa mediassa. Verkkosivuillamme on esimerkiksi
jakotoimintoja, joilla voi jakaa sisältöä sosiaaliseen mediaan ja käyttämällä näitä painikkeita,
valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole
hallinnassamme emmekä vastaa näiden kolmansien osapuolien evästeistä - tutustu
huolellisesti osapuolien tietosuojakäytäntöihin heidän verkkosivuillaan, jos käytät kyseisiä
sosiaalisen median palveluita. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan tallentaa näiden
toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella.