Yrittämisen monet ulottuvuudet

HS Mielipide 14.9.2016  Miksi hyvä työntekijämme sai kielteisen turvapaikkapäätöksen?

Onko niin, että Maahanmuuttovirastomme voi olla välittämättä vertailukelpoisesta ennakkotapauksesta? Onko Maahanmuuttovirasto irrallinen saareke virastojen meressä? Eikö sen tarvitse huomioida päätöksissään pitkäjänteisiä yhteiskunnallisia tavoitteita?

Ymmärrän, että yhteiskuntamme on kohdannut pelottavan muutoksen. Hallintomme kyky kohdata tätä muutosta vaikuttaa työnantajan näkökulmastani päämäärättömältä.

Työn tekeminen ja työyhteisöön kuulumisen oikeus ovat varmasti onnistuneen kotouttamisen avaintekijöitä. Annetaan sille mahdollisuus.

Pekka Vahtera, yrittäjä, Naantali

Ansiokas kirjoitus ajankohtaisesta aiheesta oli asenteeltaan oikeahenkistä yrittäjän edunvalvontaa ja samalla hyvä mainos Naantalille.

Viime perjantaina tällä palstalla tein kaksi ehdotusta, joihin olen jo eilen saanut kaupunginjohtajan vastauksen esityksiin. Kiitos ripeydestä. Alla ehdotukset ja niihinannetut vastaukset.

1)  Esitän ensinnäkin, että kaupunki ryhtyy maapoliittisiin toimenpiteisiin ostamalla raakamaatta  ja selvittää vapaana olevien yksityisten omistuksessa olevat tontit ja ryhtyy aktiivisiin toimenpiteisiin tonttien hyötykäyttöön.

Kimmo Suonpää esitys ehdotus 1.

Raakamaan hankintaa ollaan käynnistämässä Isosuon alueella. Tavoitteena on luoda edellytykset sille, että Manner-Naantalin alueelle voidaan kaavoittaa lisää teollisuus- ja yritystontteja.

Elinkeinoryhmässä on maanantaina 12.9.2016 päätetty, että selvitetään vapaana olevien yksityisten omistuksessa olevat tontit (teollisuus- ja liiketontit) ja sen jälkeen selvitetään, että mitä keinoja on käytettävissä tonttien hyötykäyttöön saamiseksi.

Luonnonmaalla on Kukolan alueella viety määrätietoisesti eteenpäin teollisuus- ja yritysaluekaavojen muutoksia. Kukola 1 on jo lainvoimainen. Kukola 2 on tulossa lähiaikoina päätöksentekoon. Myös Kukola 3:n kaavoitusta viedään eteenpäin,. Kukola 1:n tonttien luovutusehtoja valmistellaan parhaillaan. Samoin on valmisteilla alueen esirakentaminen. – Haasteena on, että useimmat Kukolan tontit vaativat louhimista. Bioterminaalin lähivuosien louhintamäärät ovat niin suuria, että Kukolan alueelta voi olla vaikeaa saada markkinoille kiviaineksia. Ensimmäisessä vaiheessa joudutaan todennäköisesti markkinoimaan louhimattomia tontteja, mikä voi vähentää kysyntää.

Naantalin kilpailukykyä syö kaupungin yritys- ja teollisuustonttien vähäisyys. Huonoin tilanne on kaupan tonttien suhteen. Tilanteen korjaamiseksi on pakko tehdä määrätietoisesti työtä.

2)  Toiseksi esitän, että kyseisen yrittäjän päivähoitotarpeen epäasialliselta tuntunut kohtelu selvitetään pikaisesti ja tulevaisuuden varalta ryhdytään ohjeistamaan toimintaa palveluhenkisyyden lisäämiseksi ja asiakkaiden toivomusten paremmaksi huomioon ottamiseksi.

Irmeli Myllymäen vastaus esitykseen 2

Olen varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöiden kanssa yrittänyt selvittää perjantaina yrittäjätilaisuudessa esiin tullutta asiakastilannetta.  Alla varhaiskasvatuksen johtaja Anne Järviseltä saamani vastaukset:

”Hei. Olen keskustellut asiasta toimistossa, eikä kukaan täällä ole sanonut yrittäjä-vanhemmalle, että hänellä olisi aikaa ja autolla mahdollisuus kuljettaa Rymättylään lapsi hoitoon. Vapaat hoitopaikat ovat olleet Kanta-Naantalin alueella eikä täältä ole koskaan tarjottu hoitopaikkaa Rymättylästä Kanta-Naantalissa asuvalle perheelle.”

Kanta-Naantalin päivähoitotilanteesta yleisesti: ”Yksittäisiä vapaita hoitopaikkoja on päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Viime viikolla juuri sijoitimme neljä kokopäivälasta. Tilanteet vaihtelevat ja osaviikkoisten lasten hoitopaikkoja voi käyttää kaksi lasta. Joustavasti sijoitetaan lapsen iän mukaisesti eri yksiköihin. Kahteen taloon voidaan henkilökuntaa lisäämällä saada lisäpaikkoja, mikäli tarvetta tulee. Kenellekään ei ole tehty kielteistä päätöstä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!