Tasa-arvoisempi yhteiskunta ei ole kasvun este.

TasaarvoisempiyhteiskuntaeiestC3A4kasvuaWolv20140422.JPG


Martin Wolf on referoinut Thomas Pikettyn teosta, jonka on ennustettu nousevan käänteentekeväksi talouspoliittiseksi puheenvuoroksi. Kirjan aineisto perustuu laajoihin ja pitkäaikaisiin tutkimuksiin ja  Palkansaajien Tutkimuslaitoksen julkaisussa sitä referoidaan ja muistutetaan, että se pitää lukea!

Martin Wolf on huomannut, että Piketty on painottanut poliittisia perusteita epätasa-arvon muuttamiseksi. Mutta myös taloudelliset tekijät vaativat selvittämistä. Eli mitä vaikutuksia eptäsa-arvon vähentäminen voisi aiheuttaa esimerkiksi taloudelliseen kasvuun. Wolfin yllätykseksi on löytänyt IMF:n keskustelupaperin aiheesta. (Kuva etusivusta)

Wolf päätyykin:

  • Tämä analyysi ei voi, tietenkin lopettaa poliittista keskustelua näistä valtavista aiheista. Sen sijaan se avaa sitä varsin optimistiseen suuntaan.

Tutkimuksessa nimittäin osoitetaan, ettei tasa-arvopyrkimys verottomalla ja jakamalla resursseja uudelleen ole esteenä kasvulle, pikemminkin päinvastoin. Tämä ehdolla ettei mennä äärimmäisyyksiin: Pohjoismaat ovat positiivien esimerkki kun taas historian opetuksena tiedämme, että äärimmäisyyteen arvelen näillä tarkoitetun neuvostoaikaa, saadaan aikaan vahinkoa taloudelliselle kehitykselle.

IMF ja FT:ssä käydään keskutelua, joka on talaousanalyyttistä. Samalla siellä siis näissä ei poliittisissa piireissä muistutetaan demokratian merkityksestä ja yhteiskunnan vääristynyt rikkaita suosiva tendenssi  nostetaan esille ja ehdotetaan suunnaan muutamista.

Politiikan olisi aika ottaa ote tärkeistä asioista. Mutta se vaatii rohekutta ja johtajuutta, joka perustuu tiedon lisäksi tahtoon.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!