Aloitteellisuus

Kuntalaisaloitteet2016.JPG

Kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta puhutaan. Demokratiaa yritetään laajentaa edustuksellisesta suoremman vaikuttamisen suuntaan.

Kuntalaisaloite on ollut käytössä jo ennen some-aikaa ja nyt varmaankin valtaosa aloitteissa esiin nostetuista asioista hoituu suoraan sähköisessä kanssakäymisessä.

Valtion tasolla lakialoitteet, joihin vaaditaan n. yhtä (1) prosenttia kansalaisista eli 50.000 allekirjoittajaa, ovat nousseet keskusteluun asian itsensä tai sitten aloitteen tekemisen tarkoituksen vuoksi.

Kuntalaisaloitteiden käsittelystä ei tällaisenaan ole kohtuuttomasti vaivaa, mutta eivät ne myöskään saa kovin laajaa käsittelyä.
Naantalin viime vuoden aloitteista Lammasluotoa koskeva poikkeaa muista sen laajakantoisuuden vuoksi. Sitä valmisteltu enemmän ja sitä on käsitelty laajemmin. Ttällaista harkintaa tulee vastaisuudessakin käyttää ja voisi ajatella, että laajemman käsittelyn varmistamiseksi voisi edellyttää useampia allekirjoittajia esim. tuo yksi prosentti meillä siis tarkottaisi  19 nimeä.

Todellista osallistumista ja oikeita välineitä pitää suosia, jottemme tee karhunpalvelusta hyville yrityksille!

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!