Rasittava käräjöijä

Monissa englanninkielisen maailman oikeusjärjestelmissä on mahdollisuus julistaa, että tietty henkilö on niin kutsuttu vexatious litigant. Ilmaisun voisi suomentaa suurin piirtein sanoilla ”rasittava käräjöijä”.

Tommi Ushanovin kolumni HS.ssä 7.2.2016. oli tarttunut tähän aiheeseen.  Aihe on tuttu ja meilläkin on tämän suuntaisia tapauksia. Mihin Ushanov sitten päätyy?

Rasittavaksi käräjöijäksi julistamisessa sen sijaan valtiovalta esittää yksityisestä ihmisestä julkisesti kielteisen arvostelman. Se tulee näin jollakin tavoin viralliseksi totuudeksi hänestä. On kuin valtio sanoisi omalle kansalaiselleen: Olet rasittava. No niin, menehän nyt jo siitä. Huoh.

Tämä on kuin jonkinlainen kunniamerkin tai arvonimen vastakohta: häpeämerkki tai arvottomuusnimi.

Vaikka rasittavat käräjöijät ovat rajusti ylittäneet sosiaalisen hyväksyttävyyden rajat, monet heistä pitävät itseään juuri normaaliuden ääninä. Joukossa on paljon esimerkiksi keski-ikäisiä, hyvässä asemassa olevia miehiä, jotka ovat koko ikänsä pitäneet itseään yhteiskunnan tukipylväinä. He ovat kuvitelleet naiivisti, että oikeuslaitos asettuu automaattisesti heidän kaltaistensa ”kunnon ihmisten” tai ”veronmaksajien” puolelle, olipa kyse millaisesta kiistasta tahansa.

Kun näin ei sitten käykään, heidän koko minäkuvansa järkkyy. He uskovat niin voimakkaasti järjen ja normaaliuden voittoon, että menettävät itse järkensä ja muuttuvat epänormaaleiksi. Siinä on jotain kiehtovaa.


Tästä aiheesta on puhuttu paljon ihan täällä ruohonjuurien seassa. Yksienkertaisesti valitusoikeuden väärinkäyttö on kallista ja mielellään näkisi jonkinlaisia seurauksia rasittavalle käräjöitsijälle. Mutta sitten tulee tämä vaikea kohta; entäpä jos valtio alkaakin käyttää väärin tätä. Pahimmillaan siitä voisi tulla askel totalitarismiin. Nyt tuleekin heti mieleen se, että päättäjien ja tuomioistuinten tulee olla nopeampia ja rohkeampia. ja  pieni korvaus turhasta valituksesta ei olisi pahasta. Ja tietenkin sitten on vielä se hankaluus, että ehkäpä merkittävin tekijä eli media voisi olla arvioissaan tarkempi, varvaisempi; ehkäpä  tästä seuraisi parannusta.Taitaa olla hurkasta toivetta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!