Jos joskus niin ei nyt!

Euroerrossio20151207.JPG

Tanskalaiset äänestivät EU:n oikeus ja sisäasioiden syventämistä vastaan. Wolfgang Münchau ymmärtää tanskalaisia.

Miksi järkevä äänestäjä mieluummin kannattaisi huonosti toimivia julkishyödykkeitä tarjoavaa.

Jos Euroopan unioni olisi demokraattinen liittovaltio, emme kävisi tätä keskusteluja, on Wolfgang Münchaun yleisarvio. Siis ensimmäinen Jos. Hän käyttää Suomeakin esimerkkinä:  

Suomessa on jymähdetty neljän vuoden taantuman. Maassa on parlamentaarinen aloite joka saatat päätyä kansanäänestykseen euroalueesta luopumiseen.
( Hän tarkoittaneen Paavo Väyrysen kansalaisaloitetta)

En usko, että Suomi ottaa tämän askeleen poliittisista syistä. Mutta samaan aikaan en epäile ei vähäkään, että Suomen kasvu ja työllisyys olisi palautunut, jos Suomi ei kuuluisi euroon. Valuutan devalvointi olisi paljon tehokkaampi väline kuin  politiikka, jota Suomen hallitus yrittää toteuttaa juuri nyt eli, että kilpailukykya parannettaisiin palkkoja alentamalla.

Suomi ja Italia ovat kiinni euroalueen jäsenyydessä vastoin järkevää taloudellista etua. Tämä on tilanne, jota ei koskaan pitäisi tapahtua. Rahaliiton, yhteisvaluutan ja yhteismarkkinoiden kaikkien piti olla taloudellisilta vaikutuksiltaan neutraaleja.

Wolfgang Münchaun loppujohtopäätös on kaksijakoinen ja vähän -mielinenkin

En puhu EU:n muodollisesta hajoamisesta vaan sen vähittäisestä murenemisesta vapaakauppa-alueeksi, jossa tarvitaan vain vähäistä teknistä infrasn truktuuria. Lyhyesti sanottuna siitä tulee jotain vähemmän henkeä nostattava.

Lohdutukseksi voi sanoa ettei tulevaisuuden kohtalomme ole EU:n hajoaminen , kuten ei myöskään varmuudella "yhä läheisempi liitto", kuten sanotaan niin mahtipontisesti perussopimusten johdanto-osassa.

Erilaiset lopputulokseen voidaan vielä päätyä. Kuitenkin olen yhä vakuuttuneempi siitä, että jos integroinnin seuraava vaihe toteutuu, tulee sitä edeltämään hajoamisen vaihe. (if there is to be another stage of integration, there will have to be a phase of disintegration first.)

Suomi on saanut kansainvälistä huomiota. Kontrafaktuaalinen (siis jos oli käynyt toisin, niin…)historiantutkimus on jännittävää, joskus se voi jopa olla hyödyllistä. Mutta tällaisessa tapauksessa ja näissä olosuhteissa on se huono puoli, että käyttämällä näitä näkökohtia tarkoituksenmukaisesti voidaan ajautua turhauttaviin ja tarpeettomiin ongelmiin. Muistelin, että monet ekonomistikolumnistit mm:ssa Martin Wolf ovat pitäneet suurena virheenä euron perustamista, mutta vielä suurempana sen purkamista.
Vaikeimman Eurooppa koettelevan ongelman eli pakolaiskysymyksen ratkaiseminen vaatii yhtenäistä ja integroitunutta unioni. Yhtenäisyyden vaaliminen ja hajottavien toimien välttäminen on meidän perimmäisten etujen mukaista

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!