Turhuuden turhuus kaikki on, niin turhaa touhu tää

SotevalmisteluKyttC3A420150122.JPG

Kun Suur-Turku on jäämässä haaveeksi, pitäisi saada tilalle soteen isäntäkuntamalli. Se on sitä käärmeen  valtion pyssyyn työntämistä, josta on tiedossa myös Turulle vain uusia vaikeuksia ja menetyksiä. Turun tapana näyttää olevan kehitellä erilaisia asioita, joidden pauloissa pyöriminen on pääasia, sisällöllä ei niin väliä.

Turku oli kutsunut maakunnan kuntien ja kuntainliittojen edustajat käskynjakotilaisuuteen, jossa esiteltiin mitä he tekevät ja mitä meidän muiden tulee hyväksyä.

Tehokas ja osaava Maija Kyttä selitti sanaa ja piirsi oheista kuvaa.

Strategiajohtaja Jussi Virra irroitti asian  korkeampiin sfääreihin.

Ihan tahtomatta tuli sellainen harras olo ja päässä alakoi soida
Arkihuolesi kaikki heitä
joululaulun sanoma uusin sanoin:

Me käymme soten tekohon
taas uusin, paperein.
Lain hengen uudeks väännämme
me opein, omin päin,
vaan muistammeko ihmisen,
ken kaipaisi pää huomion?


Lyhyesti sanottuna: Olen samaa mieltä Tampereen kehyskuntien Helsingissä käyneen lähetystön kanssa:

Luonnoksessa esitettyä laskennallista rahoitusjärjestelmää tulee muuttaa siten, että kuntien maksuosuus perustuu kunkin kunnan asukkaille tosiasiassa järjestettyjen ja tuotettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannuksiin. Mallia tulee selkiyttää siten, että malli sisältää selkeät keinot kustannusten hallintaan ja kannusteet tuotannon kehittämiseen. Tampereen kehyskunnat vaativat, että uudistuksen kuntakohtaiset taloudelliset vaikutukset selvitetään ja julkistetaan, ja että kunnilla on oltava mahdollisuus antaa niistä lausuntonsa ennen lakiluonnoksen jatkokäsittelyä. Nyt esitetyllä tavalla kuntien taloudellisesta päätösvallasta on siirtymässä 2/3 sosiaali- ja terveysalueille.

Rahoitusmalli johtaa siihen, että kuntien asukkaat asetetaan eriarvoiseen asemaan veronmaksajina. Hyvin toimivien kuntien asukkaiden veroprosentit nousevat ja muiden kuntien veroprosentit voivat laskea. Monilla kunnilla ei ole veroprosentin korotuksesta, lisävelan ottamisesta ja jäljelle jäävien toimintamenojen supistamisesta huolimatta edellytyksiä vastata muista lakisääteisistä tehtävistä, kuten päivähoidosta, perusopetuksesta tai kirjastopalveluista, jotka ovat myös perustuslailla turvattuja perusoikeuksia.

Tuotantorakenteiden muuttaminen lakiluonnoksen edellyttämässä aikataulussa on epärealistinen huomioiden uudistuksen laajuus ja merkittävyys kuntapalveluissa. Lakiluonnos katkaisee sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteyden muihin kuntapalveluihin. Integraatiota tulee syventää ensisijaisesti kunnallisissa peruspalveluissa terveyden ja hyvinvoinnin ennaltaehkäisyä painottaen. Tietotekniikka-, tukipalvelu- ja fuusiokustannusten arviot puuttuvat luonnoksesta, samoin henkilöstön näkökulmaa on käsitelty puutteellisesti.

Tampereen kehyskunnat toteavat, että lakiluonnos tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!