Harrastajat edustavat kansaa

KansakalastaapyhC3A4inpC3A4ivC3A4nC3A420141101.jpg

Mut­ta nyt ko­koo­mus on jo­ten­kin ajau­tu­nut vän­kää­mään ka­las­tus­mak­sus­ta.
Ka­las­tus­mak­su­kiis­tas­ta saat­taa­kin tul­la sa­man­lai­nen ai­ka­kau­den sym­bo­li kuin de­ma­rei­den lu­paus lap­si­li­sien kol­min­ker­tais­ta­mi­ses­ta 1990-lu­vun la­man al­la.
Pit­kään ah­din­gos­sa ol­lut­ta Sdp:tä rik­ki­näi­nen hal­li­tus ei tun­nu huo­let­ta­van. De­ma­rit ke­hu­vat hal­li­tuk­sen so­li­daa­ris­ta ve­ro­po­li­tiik­kaa: prog­res­sio­ta on jyr­ken­net­ty ja rik­kai­den ve­ro­tus­ta on ki­ris­tet­ty.
Tau­ko­pai­kal­la seu­raan liit­tyi de­ma­ri, jo­ka la­ko­ni­ses­ti to­te­si, et­tä nyt on sen­tään vaa­li­ken­til­lä pu­hut­ta­vaa.

"Kun elä­ke­läi­nen tu­lee va­lit­ta­maan tai­te­tus­ta in­dek­sis­tä, niin nyt sil­le voi sa­noa: me­ne on­gel­le!" Marko Junkkari HS

Kokoomuksella on ongelma otsikolla kirjoitetusta jutusta mieleeni tulee ohjelma, jossa eläkeläisten ilmaista kalastusmaksua kokoomuslaiset etunenässä Ben  Zyskowicz irvaili, että onpa hyvä, että heidän ryhmänsä eläkeläismiljonääri Eero Lehti pääsee ilmaiseksi kalaan.

Soudellessani Naantalin rantoja ja nähdessäni kymmeniä kalastajia ja lukuisia verkkomerkkejä, arvelen, että kyse on koko kansan harrastuksesta. Siellä on eläkeläisiä, työttömiä, maahanmuuttajia, työssä käyviä mutta myös kiinteistöjen omistajia.

Kalastus on kansakunnan harrastus. Ja luulenpa , että Junkkerin jutun murjaisussa on vitsiä.
Ei aina eikä kaikki jaksa miettiä indeksejä ja eläke- tai sote-uudistuksia.
Ehkäpä on niitä, jotka ajattelevat, että jotain tavallistakin politiikassa tehdään, siinä on sellainen inhimillisyyden kajo, jota on kaivattu.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!