Käänteentekevä

Pilkkijapressa201401004.jpg

Lokakuu on alkanut erikoisissa merkeissä. Kuvassa näyttäytyvät Naantalin monet kasvot;Tällä puolella pilkkijät laitureilla kirkko ja ruskaiset puut taustanaan ja vastakkaisella rannalla  presidentti kesähuvilallaan.

Niin ja siitä sitten pääsenkin monen suuntaiselle ajankohtaiselle aasinsillalle.

Minna Arve jo yhdeksän vuotiaan jakoi kansanedustajaehdokas Sauli Niinistön mainoksia. Niin, että Minna on puoluesihteerimäisesti osannut veikata oikeaa hevosta pienestä pitäen.

Väis­ty­vä puo­lue­sih­tee­ri Ta­ru Tu­ju­nen, "Suo­men his­to­rian pa­ras puo­lue­sih­tee­ri", sai au­lii­ta ke­hu­ja val­tuu­te­tuil­ta.
Läh­tö­pu­hees­saan Tu­ju­nen muis­tut­ti van­has­ta sa­non­nas­ta, et­tä "por­va­ri ei mak­sa ei­kä mars­si".
"Tä­mä ei enää pi­dä paik­kaan­sa. Kyl­lä se mak­saa ja mars­sii. Meil­lä on puo­lueis­ta yli­voi­mai­ses­ti pa­ras kent­tä­vä­ki." HS 5.10.2014

Totta puhuu Tujunen.
Olen sanonut, että kun Kokoomus varasti meiltä Työväenpuolueen, niin se samalla muuttui Vaalityönpuolueeksi.
Viime aikoina ainakin paikallisesti olen havainnut, että Kokoomus on omaksunut myös yhden perinteisen työväenpuolueen politiikan teon tavan; ryhmäpäätöksiä tehdään pitkään ja hartaasti eivät asiat etene eivätkä edustajat pääse käyttämään omia luovuuksiaan edes lautakunnissa.

Stubb sa­noi muo­dos­ta­van­sa Ar­ven kans­sa "tais­te­lu­pa­rin", jo­ka kään­tää leh­den ko­koo­muk­sen his­to­rias­sa.

Lehtien kääntämistä tulee mieleen, että onko tiimi myös Kokoomukselle käänteentekevä?
Menestystä on ollut melko pitkään eikä sellainen järjestelmässämme ole yleensä ikuista. Syitä on monia:
Ensinnäkin kyllästyminen ja sitten menestyksen huuman ylilyönnit.
Pitkät trendit eli tämä eriarvoistuminen liberalistisen kehityksen huipentuman voi olla jo ääripisteessään. Tujusen Kokoomus on ominut markkinataloudesta vain sen hyviä piirteitä itsellensä. Asiallisesti tiedetään, että Kokoomus on innokkaasti ajanut ja ajaa rahamaailman toivomia ”uudistuksia”, joiden seurauksena tähän on tultu.
Sellainenkin ihme voi tapahtua, että tätä kaikkea ei pistetä sosialidemokraattien piikkiin siitä huolimatta, että Tuomiojan Ekikin sitä omilla muisteloillaan pyrkii ehdoin tahdoin  demareille tätäkin taakkaa sälyttää.

Minna Arve taitaa olla ehdokkaana seuraavissa eduskuntavaaleissa. Se on muutos, jonka seurauksista emme tiedä. Monien mielestä Tujusen vahvuus oli keskittymine puolueen johtamiseen.

Minna Arve paalutti: Ko­koo­mus on ar­vo­puo­lue ja kan­san­puo­lue. Se ei ole etu­jär­jes­tö ei­kä os­to- ja myyn­ti­lii­ke.

Lyhyen analyysin mukaan Kokoomus uskoo ihmisten oikeuteen vapaasti menestyä.
Se tarkoittaa paremmin toimeentulevien ehdoilla pelaamista. Kansanpuolueleimaa se tarvitsee saadakseen kannattajikseen oskuopettajia, sarisairaanhoitajia, ja auvoautonkuljettajia.

Se ei ole etujärjestö. Ei todellakaan.
Se ei aja kannattajakuntansa enemmistön etuja.
Kokoomus on välitysliike, jossa palkansaajien kannatus muuntuu omistajien eduksi.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!