Yleinen vastaan yksityinen

Tänään on hankala asia Naantalin valtuustossa.  Pirttiluoto - Karjaluoto kaava.

Naantalin Sosialidemokraatit ovat olleet pitkään sillä kannalla, että alueesta olisi ollut syytä kehittää kaupunginvirkistysalueeksi ja että joissakin kaukaisissa haaveissa on ajateltu, että ehkä sieltä olisi yhteys Maskun puolelle.
Edelleenkin tavoitteemme olisi perusteltua kaupunkilaisten yleisen edun kannalta. Mutta vaihtoehto ei ole saanut laajempaa kannatusta: Siitä eivät kiinteistöjen omistajat ole tietenkään tykänneet eikä tarkoitukseen ole ollut kaupungilla rahallisia resursseja. Kaupunginvaltuuston enemmistö on selvästi halunnut tukea alueen omistajia ja  kannattaneet loma-asuntojen muuttamista   muuttamista vakituisiksi asuintaloiksi..

Tämänkään - siis pientalokaavan toteutus - ei ole yksinkertaista monestakin syystä: Alueella on monta omistajaa ja erilaisia tahtotiloja, alueen kustannukset nousevat suurehkoiksi ja kaupungin talouden kannalta se on vaikeasti taloudellisesti ratkaistavissa.
Kustannusongelmaan löydettiin sittemmin ratkaisuksi se, että Pappilanlahden kaislikkoalueelle siis vesijätölle ja vesialueella sallitaan merkittävää rakentamista, jota voidaan rasittaa maksuilla, joilla koko alueen infran rakentamine ennakkolaskelmien mukaan voidaan toteuttaa kaupunkia rasittamatta. Tosin toteutukseen liittyy riski, jonka suuruuden tiedämme jälkikäteen.

Toinen merkittävä kysymys on rakentamiseen liittyvä. Kyse on alavista savipohjaisista maista, joille rakentaminen sijoittuu korkeuskäyrien 3 jopa 1 metrin korkeuskäyrien alapuolella.  Tällaisen alueen toteutus tulee olemaan hyvin epävarmaa maisemaan sopivuuden, rakenteiden kestävyyden ja pysyvyyden sekä myös kustannusten kannalta Kaupungin rakennustarkastukselle alue on haasteellinen eikä kaavoittajakaan - siis kaupunki - voi ihan ulkopuolinen taho olla, jos ongelmat kärjistyvät.

Veden pinnan satunnaiset vaihtelut ja pitkän tähtäimen veden pinnan nousu voivat edellyttää merkittäviä rakennelmia ja ne taas ovat puolestaan maisemallisesti vaativia. Pystytäänkö ne yksityisten toimesta toteuttamaan ja saadaanko kaupunki rahansa ei ole itsestään selvää?
Kaavan laatimisen jälkeen sen sijaan on lukkoon lyöty, että kaupungin on toteutettava saarten muiden osien kunnallistekniikka vaikka päämaksajien hankkeesta ei ole varmuutta.

Näiden ajatusten mukaisesti sosialidemokraatit  ovat esittäneet asian palauttamista ,  jotta hankkeen toteuttamisjärjestys olisi sellainen, että kaupungin tulojen kannalta merkittävissä, mutta rakentamisen kannalta ongelmallisissa paikoissa hyväksyttävät ratkaisut olisi tehty ja hankekokonaisuuden talous olisi turvattu kaikilta osiltaan ennen lopullisia kaavoituspäätöksiä.
Kun kysymys on merkittävistä tonttien omistajille tulevista taloudellisista hyödyistä, olisi oikein muita kaupunkilaisia kohtaan, että mitään ylimääräisiä riskejä ei otettaisi, vaan että etukäteen varmistetaan kaupungin tulorahoitus.

Sosialidemokraatit esittävät siis hankeen palautemaista ensin, ja jos siihen enemmistö ei suostu, niin jäljelle jää vain ehdotuksen hylkääminen. Sosialidemokraatit eivät halua kantaa vastuuta päätöksestä, johon sisältyy ilmeisiä epävarmuus- ja riskitekijöitä niin maiseman kuin rakennustekniikan osalta. Kaupungin taloudelliset riskit ovat mahdollisia hyötyjä selvästi suuremmat ja siksi hanke ei ole kunnaan talouden kannalta kestävällä pohjalla.

Pikku yksityiskohtana on syytä pitää mielessä, että kaupungin omille maille ei ole sallittu kaavoittaa  alle  + 3 metrin tason edes siirtolapuutarhatontteja?

Ps.Kaupunginarkkitehti  Kirsti Junttila tarttui hihaan ja oikaisi esittämäni väärän tiedon: Korkeuskäyrä olikin +2 metriä.  Kannattaa kirjoittaa , sillä juttuja luetaan.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!