Yksimieli sesti

NaantalinvC3A4estC3B6kehitys.JPG

Talousarviokäsittely kulki hyvinkin sopuisissa merkeissä, kuten ryhmänjohtaja Sirpa Hagsberg puheenvuorossaan totesi:

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma 2018 – 2021 on laadittu taloudellisesti seesteisessä vaiheessa. Tunnelma on myös odottava, sillä Varsinais-Suomen ja Turun talousalueen kasvunäkymät ovat hyvät. Meidän on saatava tästä osamme myös Naantaliin lisäämällä monipuolista asuntotarjontaa ja aktiivisella elinkeinopolitiikalla lisäämällä edelleen työpaikkoja.

Sosialidemokraatit todellakin haluavat väestökehitykseen käännettä. Linja selviää kirjoituksia palstalla Sirpan puheenvuoroa lukemalla.

Suotuisat tulonäkymät tietenkin innostivat hallitusta pienien rahojen lisäämiseen. Hallitus pöydän ympärillä olleet olivat tyytyväisiä. Kiitoksia jaettiin. Perussuomalaiset jopa sanoivat, että kaikki heidän tavoitteet toteutuivat. Vasemmistoliittokin oli yksimielisyyden linjoilla ja siitä on vähän aikaa, kun näin kävi.

Ja valtuusto päätti yksimieleisesti hyväksyä talousarvion ilman muutosesityksiä!

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!