VVM:n apostolit asialla

Timo Aron  selvitys on luettavissa viikon sisällä verkkosivuilta, kunhan olemme ensin siihen itse tutustuneet, kerrottiin Valtionvarainministeriön keskustelutilaisuudessa Turussa.
Se oli onneton avaus luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa.
Koko tilaisuus on vanhan kertaus ja retoriikka. Kaikki on etukäteen valjastettu viemään hanketta Jyrki Kataisen hallitusohjelman kuntarakenne idean toteuttamiseksi.
Ministeriön edustajat kertoivat, että lisä selvityksiä on tulossa ja Arto Kosken selvitys tehdyistä kuntaliitoksista valmistuu ennen uusia liitoksia: Me kuulijat muistamme, että Turussa nykyisin asuva Koski on kuntaliitosuskovainen Timo Aron tapaan.

Turun poliittista kantaa ei kuultu. Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen esitteli Turun virkamiesten näkemyksen, jossa alussa oli vanhan kertausta sujuvasti ja sitten ehdotuspatteri, ja jonka läpimenosta ei hänen mukaansa ole tietoa. Kymmenen kohdan ohjelma oli karkeasti referoituna seuraavanlainen

1.      Toimittaa erityinen kuntajakoselvitys

2.      Valtion tulee osoittaa selvitysten laatu ja objektiivisuus

3.      Luonnollinen selvitysalue toiminnalliseen kaupunkirakenteeseen on työssäkäyntialue

4.      Kriteerit yhdyskuntarakenne ja pendelöinti

5.      Keskuskaupunkia ei saa jättää ulkopuolella

6.      Demokratia osallisuus

7.      Metropoli sopii vain metropolialueelle

8.      Kuntien ilmoittautumisaikaan mennessä tieto selvityskumppaneista. Aito selvitystä odotetaan  .

9.      Laidansäädäntöön perälauta varmistetaan tarkoituksenmukaiset uudistukset toteutetaan

10.  Uuteen kuntarakenteen kantaa vasta selvityksen jälkeen.


Ari Korhonen selvitti kehyskuntien näkemyksen selvästi. Argumentit ovat meille tuttuja.

  •    Kuntauudistuksen tavoitteena on elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne. Tästä tavoitteesta lienemme kaikki samaa mieltä. Mutta siitä meillä on hyvin erilaisia käsityksiä, millainen kuntarakenne on kaikista elinvoimaisin ja kyvykkäin huolehtimaan kuntalaisten palveluista tulevaisuudessa.
    Useaan kertaan on todettu, niin tutkijoiden, virkamiesten kuin ministereidenkin suulla, että kuntien paremmuutta on hyvin vaikea, ellei jopa mahdoton mitata, tai että kunnan optimaalista kokoa ei voida määrittää. Kenelläkään ei siis ole käytössään sellaista objektiivista asiatietoa, jolla voisi perustella kuntaliitosten tarpeellisuutta, mutta ei myöskään sellaista tietoa, jolla sitä voisi ehdoin tahdoin vastustaa.

  • Toivon, että tänään ehtisimme keskustelussa riittävästi keskittyä näihin käytännön kysymyksiin ja kuulla erityisesti kaupunkiseutujen tuki –työryhmän näkemyksiä selvitystyön kulusta.
    Kuntarakenneuudistus, sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus, kuntarakennelaki, kuntalain uudistus, valtionosuusuudistus – siteeraan tässä Naantalin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa - jos jonglöörillä on liikaa palloja yhtä aikaa ilmassa, ei niistä saa lopulta kiinni yhtäkään.

Turun väki poistui kiireisiin tehtäviin eli omaan hallituksen kokoukseen ja niinpä me sitten saimme nauttia interaktiivisesta keskustelusta valtion edustajien kanssa. Ja eikä siellä turkulaisia tarvittu. Hyvin valtion edustajat hoitivat Turun intressin valvonnan koko tilaisuuden ajan. Ja luulenpa, ettei meidän puheilla eikä tulevilla lausumilla  - niin kuin ei ole ollut aikaisemmillakaan - mitään vaikutusta lainvalmistelijoiden kantaan.

Vapaavuori – Backman – Soininvaaran hallitusohjelman kirjaus on virkamiesten kunnallistestamentin sana, jota ministeriön ylipappi Henna Virkkunen on tulkinnut ja jota kentälle lähetetyt apostolit julistavat.

Turhauttavaa ja epäoikeudenmukaista.
MR

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!