Väärä talouspolitiikka on kallista kansalle, entä Arkea

Suomen Kuvalehdessä julkaistiin säästä ja kärsi linjan kritiikkinä arvio, jota pitää tietenkin sitäkin arvioida kriittisesti. Varma on kuitenkin, että yhtä ainoa oikeaa politiikkaa ei ole edes teoreettisesti olemassa.

Helsingin yliopiston tutkija, makrotaloustieteilijä Juha Tervala tulkitsee eri tutkimusten perusteella, että bkt:n lasku selittyy hyvin pitkälti tiukalla raha- ja finanssipolitiikalla, jota on toteutettu euroalueella ja myös Suomessa.
”Euroalueen talouskurin hinta on 1000 miljardia euroa pienempi bruttokansantuote. Jos Suomen bkt olisi elpynyt samaa vauhtia, bkt olisi ollut 2014 noin 21 miljardia suurempi kuin nyt. Väärän talouspolitiikan hinta on siis 21 miljardia euroa”, Tervala sanoo.

Tervalan mukaan logiikka on yksinkertainen.

”Surkeassa taloustilanteessa tehdyt leikkaukset vähentävät velkaantumista vain vähän, mutta niillä on hyvin suuri negatiivinen vaikutus tuotantoon. Tutkimusten mukaan tiukka finanssipolitiikka on laskenut tuotantoa 6–12 prosenttia suhteessa normaaliin elpymiseen. Tiukka talouspolitiikka on vuosikymmenen virhe.”
Nykyisissä olosuhteissa tehdyt sopeutustoimet kääntävät julkisen velkasuhteen laskuun vasta vuosien päästä. Se voi kestää jopa kuusi vuotta.
Suomella on velkaa huomattavasti EU-maiden keskiarvoa vähemmän. Suomella on myös erinomainen luottoluokitus. Silti julkisesta velasta ja sen kääntämisestä laskuun on tullut Sipilän hallituksen ykkösprioriteetti.

Talouspoliittista konsultaatiota Sipilä on saanut Alexander Stubbin johtamalta valtiovarainministeriöltä (VM), joka tekee erilaisten ennusten pohjalta talouspoliittiset suositukset.
VM:n talouspolitiikkaa on pidetty saksalaisena, ordoliberaalina talouspolitiikkana, joka suhtautuu erittäin penseästi keynesiläiseen elvyttävään talouspolitiikkaan. Talouspolitiikkaan sisältyykin aina poliittisia ideologioita, niin vasemmistolaisia kuin oikestolaisiakin

Arkea, arkeen.

Tällaista on suurissa kuvioissa.
Säästäväisyys ei ola pahasta. Sekin on syytä muistaa. Samoin kuin se, että tehdään tehokkaasti ja hyvin, on viisasta. Mutta aina pitää toimia kohtuuden ja oikeuden periaatteiden mukaisesti. Päätöksenteon pohjana pitää olla oikeaa tietoa.
Näin uskon sosialidemokraattien toimivan pienemmissäkin puitteissa. Ja takoitan tietenkin Arkea selvityksiä ja palvelutuotannon järjestelyjä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!