Villan tilan etuosto

Villantilajakaupunginomistus.JPG

Raision kaupunki sai aikoinaan 1970-luvun alussa hyvityksenä Pernon telakan maa-aluejärjestelyjen yhteydessä omistukseensa Villan tilan ja pari pienempää rantatonttia yhteensä 55 hehtaaria. Aluetta on käytetty karavaanarialueen ja henkilökunnan virkistyskohteena.

Tiukat talouden ajat johtivat alueen myyntiin ja parhaan tarjouksen teki Kirstilän tilan omistajan Olof Solinin yhtiö. Kauppahinta on 1.350.000 € eli 2.45 €/m2.

Naantalilla on etuosto-oikeus tilaan ja nyt kaupunki on harkitsemassa kantaansa. Kaupunginhallitus on tutustunut tilaan ja aloittaa asian käsittelyn ensi maanantaina.
tilan omistaja Uuno Villa on aikoinaan saanut tilan korvauksena Karjalan siirtolaisena.
Tila on erotettu Kirstilän tilasta, jonka pinta-ala nykyisin on n. 70 hehtaaria. Tilalla on 1400-luvull jatkuva perinne ja nykyinen omistajasuku Solinit ovat hallinneet sitä 1920-luvulta alkaen. Pikku juttuna kerrottakoon, että he ostivat tilan Naantalin Säästöpankin johtajana myöhemmin toimineelta Gösta Alanderilta. Tarkempaa tietoa ei ole, mitä ideoita Olof Solinilla tilan suhteen on. Ainakin yksi lähtökohta voi olla tilan ennallistaminen.

Kaupunki asiaa harkitessaan joutuu tietenkin arvioimaan asia omalta kannalta ainakin seuraavin perustein: Mihin tilaa tarvitaan, onko hinta oikea ja onko kaupungilla mahdollisuus rahoittaa kauppaa ja tietenkin myös sitä, että olisiko kaupan tehneillä jokin kaupunkia hyödyttävä idea maankäyttöön.

Jos Naantalin mennyttä aikaa arvioi, niin voi todeta, että raakamaa kaupat ovat olleet kaupungille kannattavia suoraan taloudellisestikin. 1960-1990 luvilla hankittujen maiden myynnillä on tasapainotettu monia budjetteja. Kaupungin harrastaa siis kvartaalitaloutta vuosisadoissa, joten asioita on mietittävä pitkällä sihdillä. Tämä alue tuskin tulee nopeasti kaupungin asutustoiminnan piiriin. Sen sijaan alueeseen liittyy Luonnonmaan rantaa, josta kaupungilla on pulaa.
Kaupungin talouden kannalta hankita lisää lainanottoa eikä tästä ole välitöntä tulorahoitushyötyä, joten tiukassa taloudellisessa tilanteessa hankinta ei ole itsestään selvä, vaikka korkotaso onkin huippualhaalla.

Tällaisissa olosuhteissa joudutaan päätöstä harkitsemaan.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!