Villan tila kaupungille

Villantilakaavallisesti20140820.JPG

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:
Kaupunginhallitus päättää käyttää etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa,
jossa Raision kaupunki myi 18.6.2014 allekirjoitetulla
kauppakirjalla MN-Osakesijoitus Oy:lle kiinteistöt
529-410-1-7 Nypykkä, 529-410-1-12 Niinikoski ja
529-410-1-13 Villa niillä olevine rakennuksineen
1 350 000 euron kauppahinnalla.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto lisää
vuoden 2014 talousarvion investointiosan kohtaan maanos to
etuosto-oikeuden käyttä miseen tarvittavan 1 370 000 euron
määrärahan.
Naantali siis käyttänee etuosto-oikeutta. Tietoomme ei ole tullut mitään sellaisia suunnitelmia, että ne olisivat kaupungin kannalta parempia kuin maan hannkkiminen tulevia kaupunkiliasten tarpeita - olivat ne sitten mitä tahansa - varten.
Tämä on sitä vuosisataista kvartaalitaloutta eli, että jos kaupungin taseeseen tahtoo kumuloita kredittiin, niin on siellä vastikkeeksi debitiäkin.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!