Verotulot laskevat , kuntarakennelaineet nousevat

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen on arvioinut verotulojen kehitystä seuraavasti: Kunnallisveron ennuste perustuu liian suureen väestöpohjaan. Ennusteessa käytettiin väkilukuna 31.12.2012 arvoa 18 900, kun ns. ennakkoväkiluku oli 18 819, -81 henkeä. Eron vaikutus vuositasolla on noin -300 000 euroa.

Yhteisöveron kertymäennusteen suhteen on oltava varovainen. Vuoden 2013 maksuun pantujen yhteisöveroennakoiden tämänhetkinen taso merkitsisi toteutuessaan noin 1 miljoonan suuruista verotulo vajetta kuluvalle vuodelle. Valtionosuuden määrä kuluvalle vuodelle on noin puoli miljoonaa euroa yli budjetin.

Yhteenvetona totean, että verorahoituksessa (verotulot + valtionosuudet) on mahdollista syntyä nettona noin 800 000 euron suuruinen vaje verrattuna talousarvioon 2013.

Velkaa on tällä hetkellä Naantalissa n. 50 miljoonaa euroa. Turun verotuloarviot viittaavat siihen, että laskua voi tulla vielä lisää. Turun kuntavero oli laskenut helmikuussa melkein 5 prosenttia. Jos näin on käymässä muuallakin tulevat lukemat olemaan paljon Juha Heinosen esittämiä arvioita suurempia.


Kuntarakennekeskustelun laineen lyövät. Lue liitteestä Markku Salon Yle Turulle tekemä verkkojuttu.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!