Vastakkain asettelusta yhteisymmärrykseen

PopulisminjC3A4lkeinohjekaapitalisteille20170626.JPG

Rana Foroohar:
Miksi General Electricin Jeff Immelt joutuu yhtymään Bernie Sandersin näkemyksiin.

Kirjoittaja uskoo eläkkeelle siirtyvän yli 130 vuotiaan pitkään maailman suurimman firman paikkaa pitäneen General Electricin pääjohtajan Jeff Immeeltin  arvelleen,

että hän sanoo ääneen sen, minkä fiksun yritysjohtajan tänään olisi ymmärrettävä.
2008 talouskriisi ja sen seurauksena noussut poliittinen populismi oli seurausta syvällisesti muuttuneesta maailmanlaajuista liiketoimintaa paradigmasta. Tällä rintamalla pääjohtaja Immeltin kokemus GE viime vuosilta tarjoaa mahdollisuuden kirjoittaa eräänlainen populismin jälkeisen ajan pelikirjan globaaleille  kapitalisteille.

USA: n taloudellinen malli 40 vuoden aikana nojautui sellaiseen globalisaatioon (=maailmanlaajuistumiseen), joka on kannustanut mataliin palkkoihin ja ulkoistamiseen . Ajatuksena oli, että halpenevat tavarat korvaisivat alhaisempien palkkojen menetykset. Mutta taloudessa, joka perustuu 70 prosenttisesti kulutukseen, eivät suurimman väestöosan palkat ole nousseet 1990- luvun jälkeen Näissä oloissa talouden matematiikka lakkaa toimimasta. ”Globalisaatio ei voi olla pelkästään ulkoistamista ja alhaisia palkkoja”, sanoo pääjohtaja Immelt .(Yhä useammat tutkimukset osoittavat, että alhaiset palkat ovat syy kuin eivät vain oire globalisaation ongelmiin).

Immelt on samaa mieltä muiden yritysjohtajien kanssa säätelyn purkamisesta ja verotuksesta. Hän epäilee, että
liian monilla yritysjohtajilla ei ole kosketusta tavallisiin ihmisiin. Pitäisi olla enemmän tehtaissa kuin Davosissa.

Luonnon lait ovat eksakteja ja niitä on yritetty matkia yhteiskunnan ja erityisesti talouden selittämisessä. Mutta aina on mukana ihminen omine pyrkimyksineen, joita taas on yritetty selittää tieteellisiksi mainostetuilla teorioilla kuten marxismilla tai markkinatalouden lopullisena voittona. Pääoma ei sekään ole entisellään ja työvoimaa on monenlaista.
Kaikki on monimutkaista ja niinpä helposti tulee mieleen dialektinen eteneminen: Eli kun nyt on eletty ulkoistuksen ja palkka-alen aikaa, niin nyt pitäisi yrittää nostaa palkkoja ja vetää ulkoistuksia takaisin. Ei ehkä suoraviivaisesti, mutta selvää on että yhtä totuutta ei ole ja siksi yhteiskunnassa on tarjottava erilaisia vaihtoehtoja.
Voisi ajatella niinkin, että nyt pitäisi yksilöiden löytää toisensa yhteisen intressin ajamisessa vähemmän byrokraattisesti.
Niin tai näin ajattelemisen aihetta näyttää taas kerran tulevan yllättäviltä suunnilta.
Voisiko sosialidemokratia ajatella uudella tavalla vanhoja arvojen vapauden, tasa-arvon  ja solidaarisuuden arvojen pohjalta.  


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!