Varovaista vastahankaa

Naantalin kaupunginhallituksessa käsittelyyn tuleva kaupunginjohtajan valmistelema vastaus kysymyksiin liittyen tasavallan hallituksen  sote-uudistuksen aluejakoehdotuksiin on pääosiltaan selkeä.
Varsinais-Suomi sopii Naantalille ja suurempi kokonaisuus (ent. ERVA voisi muodostua maakuntaamme liittyvistä Satakunnasta ja Pohjanmaasta.

Kun sitten kyselyssä on annettu mahdollisuus lausua vähän yleisemminkin, on Naantali pehmein sanakääntein varoittelemassa "uudistajia" ja suosittelee asteittaista etenemistä. Kokonaisuudesta lausutaan mm:ssa

Ehdotetut itsehallintoalueiden tehtävät ovat hyvin laajoja. On erittäin haasteellista valmistella tältä pohjalta tarvittava uusi lainsäädäntö, toimivat rahoitusratkaisut sekä suunnitella itsehallintoalueiden päätöksenteko-, hallinto- ja palvelurakenteet.
Mikäli itsehallintoalueet perustetaan, on syytä vakavasti harkita sitä, että suunnitellut uudistukset ja tehtävien siirrot toteutetaan vaiheittain. Pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen hallittu toteuttaminen siten, että näiden palveluiden häiriötön saatavuus turvataan kaikissa vaiheissa, vaatii erittäin huolellista suunnittelua, vahvaa asiantuntemusta ja valtavan työmäärän.

******

Naantalin kaupunki tarkastelee uudistusten tarpeellisuutta ennen kaikkea kaupungin asukkaiden palveluiden näkökulmasta. Kaupungin vahva näkemys on se, että kaupunki tuottaa laadultaan hyviä ja edullisia sekä integroituja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja pääsääntöisesti omana toimintanaan ja täydentää näitä palveluita ostopalveluin. Naantalin kaupungilla on riittävä ja pätevä henkilöstö sekä toimivat ja ajanmukaiset toimitilat kaikkien peruspalveluiden tuottamiseen. Myös kaupungin rahoituspohja on vakaa. Naantalin asukkaiden kannalta parhaaseen tulokseen päästäisiin nykyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää vaiheittain ja hallitusti uudistamalla. Näin varmistettaisiin parhaiten myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö paikallistasolla.

Meillä ei ole turhia luuloja lausuntojen merkityksestä. Hallitukset tuppaavat niiden laadusta riippumatta olevan kuuroja ja sokeita.
Mutta oman mielenrauhan kannalta on tärkeää, että ei ainakaan sanota mitään sellaista, mihin ei rehellisesti usko, ja mintä pitää selkeästi naantalilaisten edun vastaisena.

Kaupunginjohtaja Jouni Mutasen asiantuntemuksella kirjoittama lausunto on muotoiltu sivistyneesti ja sen hyväksyminen on mahdollista tällä kuuluisalla peräkaneetilla:
Oikean suuntainen mutta riittämätön.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!