Varhaiskasvatus ja koulutus hoidetaan

Naantalin kaupunginhallituksen, opetuslautakunnan ja virkamiesten seminaari perehtyi sivistystoimen tulevaisuuden näkymiin.
Paljon numeroita ja näkökulmia saatiin sulateltavaksi. Raflaavat ehdotukset arvioidaan rauhassa uudelleen ensi syksyyn mennessä.
Tämä oli tärkeä välipäätös, sillä asia on aiheuttanut reaktioita, väärinymmärryksiä ja varmaan vähän haittaakin Naantalin maineelle.

Kun nyt on nähty Naantalin vuoden 2015 tilinpäätös, niin voimme arvioida, että Naantalissa voidaan säilyttää vetovoimatekijöinä tärkeät lasten palvelut kohtuullisella tasolla. Tämä ei tarkoita, etteikö taloutta tehosteta, mutta kohtuullisesti ylilyöntejä välttäen.
Mutta nyt annetaan työrauha asioiden valmistelijoille.

Yksi NOSOSKOn Social Protection in the Nordic Countries 2013/2014 kotoisin oleva yksityiskohta tässä sietää tuoda esille:

Vuonna 2014 noin 41 prosenttia 1–2-vuotiaista suomalaislapsista oli päivähoidossa. Muissa Pohjoismaissa osuus vaihteli 70–89 prosentin välillä. Suomessa kotihoidon tuen käyttö on vastaavasti laajempaa kuin muissa Pohjoismaissa

Tätä kannattaa miettiä ja ehkäpä tulisi uusissa oloissa arvioida lastenhoitoa ja naisten työssäkäyntiä monipuolisemmin.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!