Valtuustoaloite maksuttomasta päivähoidosta viisivuotiaille

HagsbergSirpa.jpg

Suomessa on käyty laajaa keskustelua varhaiskasvatuksen tärkeydestä. Monet organisaatiot ovat pitäneet varhaiskasvatuksen laatua ja laajuutta ensiarvoisen tärkeänä lasten kehittymisen kannalta.

Työmarkkinaorganisaatiotkin ovat kehitelleet malleja siitä, miten lasten päivähoitoa tulisi kehittää nykyistä tasapuolisempaan suuntaan. Malleja ovat esitelleet poliittiset puolueet ja lastensuojelutyössä toimivat järjestöt.

Yksimielisyys ei ole kuitenkaan ulottunut Juha Sipilän hallitukseen asti ja näyttää siltä, että välttämättömät valtakunnalliset uudistukset eivät saa valtionvarainministerin myönteisistä lausunnoista huolimatta muiden hallituspuolueiden tukea.

Asian tärkeys huomioon ottaen ja Naantalin tarve profiloitua lastenhoidon mallikaupunkina esitämme, että

kaupunginhallitus käynnistää tarpeelliset toimet viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen aloittamiseksi vuoden 2018 syyskaudesta alkaen.

Sirpa Hagsberg ym

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!