Valonpilkahdus Turusta, Naantalissa piiri pieni pyörii

Suur-Naantalista puhutaan tänään Turun Sanomien Veli Junnilan 50 vuotta sitten kolumnissa. Se kuntaliitos onnistui, kun Naantalin oli 5 km2 ja Naantalin maalaiskunta 50 km2 Naantalilla oli suuria verotus- ja satamatuloja. Oli siis helppoa löytää perusteita. Toisella oli todellista laajentamistarvetta ja toiselle siitä koituu taloudellista hyötyä. Siksi se onnistui.

Tänään lehdessä oli esitys, jolla on jotain merkitystä: Vaikka Turun kaupunki vastustaa metropolimallia tiukasti ovat monet ryhmän johtajat valmiit sen selvittämiseen. Jarmo Rosenlöf on tässä taas kerran muita viisaampi. Kokoomuksen ja Vihreiden puheenjohtajat eivät olleet samalla kannalla.

Maakuntahallitus käsittelee lausuntoa kuntarakenteesta, joka lähtee kovin Turku- keskeisesti  eikä ota kuntien lausumia mielipiteitä huomioon. Tässä taitaa olla Petteri Orpon pukinsorkka pelissä. Hän on hankalassa saumassa ja saapa nähdä mihin tämä vielä vanha hallitus päättyy eli onko se Orpon valtakunnan poliittisten tavoitteiden ja Kataisen tukimiehen  juoksupoika vai kuntien edustajien äänitorvi.

Naantalin Sosialidemokraatit antoivat tänään valtuustossa tulevalle kuntarakennelausunnolle tukensa. Yhdistys  edellytti, että maakuntahallituskin ottaa huomioon kuntien enemmistön näkemyksen.   Kokouksessa todettiin, että vaikeuksia on varmaankin tiedossa ja että valtio näyttää yrittävän vapaaehtoista pakkoa valtionosuuksien kautta.
Niissä olosuhteissa Naantalin on otettava entistä enemmän omiltaan eli joudumme veronkorotusten tielle auttamattomasti. Näistäkin näkymistä huolimatta  yhdistys antoi tukensa jatkaa kamppailua Naantalin itsenäisyyden puolesta, koska se kuitenkin on asukkaiden palvelujen järjestämisen kannalta paras vaihtoehto, ja koska mammuttimaisen kura- sote_  vaos-  uudistuskokonaisuuden läpivienti on sekä ajallisesti mahdotonta että asiallisesti tyhmää .

Naantalin mahdollisuudet tehdä merkittäviä kulujen säästöjä tai tehostamistoimia ei sosialidemokraattien keskuudessa uskota.
Viimeinen pieni, mutta merkittävä esimerkki on kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esittelijän valinta. Vt. kaupunginjohtaja esitti, että tekninen johtaja olisi viraston päällikkönä esittelijänä. Se takaisi kaavoituksen kokonaisvaltaisuuden ja talousasioiden voimakkaamman huomioon ottamisen päätöksiä tehtäessä. Hallituksen porvarillinen enemmistö teki sellaisen nahkapäätöksen, että pari vuotta esittelijänä toimi arkkitehti ja sen jälkeen kiinteistöpäällikkö. Tässä taitaa olla nyt taas kerran sekaisin henkilösuhteet ja selkeän organisoinnin vaatimus. Tällä asenteella ei tehokkuutta aikaansaada. Kaikki jää suurten puheiden hölynpölyiksi.  Ja Naantalin pitäisi juuri tällä sektorilla saada nopeasti aikaan käännös kasvua tukevalle linjalle.  Tärkeintä onkin, että omien nurkkien pikkukaavat saarilla edistyvät, kokonaisuudella ei niin väliä!

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!