Valmistelu ei kuule asiantuntijoita eikä paikallista asukkaan ääntä

Sotenportaat20180308.jpg

Valmistelu on ollut umpipoliittista, kertoo Ylen asiantunteva toimittaja Tiina Merikanto.

Olemme tässä kummallisessa tilanteessa, koska valmistelu on ollut umpipoliittista. kirjoitti valtiovarainministeriön hallitusneuvos.

“Paras-hankkeesta lähtien poliittinen ohjaus on ulottunut pykäliin saakka. [...] Vahvaan poliittiseen ohjaukseen perustuva lainvalmistelu on jättänyt jälkensä esityksiin, koska niitä on ollut vaikea muuttaa jo tehtyjen poliittisten kompromissien vuoksi. Laeista on ollut vaarana muodostua tilkkutäkkejä, joissa yksittäiset säännökset eivät ole olleet yhteensopivia.”

Sotea on valmisteltu loputtomassa kiireessä ainakin viimeiset viisi vuotta. Kuka tietää, ehkä vähemmällä kiireellä oltaisiin jo pidemmällä. Sotessa on kyse poliittisen järjestelmän uskottavuudesta. Ei kuitenkaan vain siksi, saadaanko uudistus tehtyä vai ei. Kyse on myös siitä, voiko kansalainen luottaa poliittisen järjestelmän kykyyn tehdä kunnollisia päätöksiä.

Vanha kulunut sanonta “suo siellä, vetelä täällä” on todellakin totta.
Ei käy kateeksi poliitikkoja, joiden on ratkaistava heidän itsensä aiheuttama ongelma: sote-uudistus pitäisi ehdottomasti tehdä, mutta onko nykyinen esitys valinnanvapaudesta liian suuri riski otettavaksi.

Naantalin Työväenyhdistys kirjoitti Sdp:n puoluehallitukselle ja eduskuntaryhmälle

Yhdistyksemme on ollut aktiivisesti mukana kunnallisella, että maakunnallisella tasolla kehittämässä niin kuntarakenteita, kuin sosiaali- ja terveyspalveluitakin.

Seurattuamme tasavallan hallituksen sote-kokonaisuuden kehittämistä, olemme vakuuttuneet, kuten valtaosa asiantuntijoistakin on varoittanut, että pakkouudistus on huonosti perusteltu ja aiheuttaa monipuolisen uhan peruspalveluille.

Olemme käyneet uudelleen läpi vaihtoehtoja, joita on tarjottu hallituksen sotemallille ja olemme edelleen sitä mieltä, että Lahden puoluekokoukselle esittämämme aloitteen malli ei ole ehkä paras, mutta selkeästi toimivin kaikista esillä olleista.

Siksi toistamme ehdotuksemme ja toivomme vakavaa uudelleen arviointia puoleen linjan kirkastamiseksi.

Meidän NTY:n kahden vuoden takainen puoluekokousaloitteemme kuului näin:

Sote uudistus

Ehdotettu Sote-uudistus on hyppy tuntemattomaan; vaikutuksia sen paremmin asiakkaan kuin taloudenkaan kannalta ei ole pystytty selvittämään. Kun vielä on ilmeistä, että tässä yhteydessä hallinnolliset muutokset eli maakuntahallinto ja ideologiset tavoitteet eli yksityistäminen ovat hämärtäneet ihmisten tarpeista lähteneet muutosvaatimukset, niin muutoksien toteuttaminen on vaaraksi koko hyvinvointijärjestelmälle. Muutokset on tarkoitus toteuttaa aivan liian kireällä aikataululla siten, että vuoden 2019 alkuun tai mihin ajankohtaan muutoksen suurin paine kohdistuukin, tulee olemaan asiakkaiden ja henkilökunnan kannalta ylivoimaisen vaikea - ylivoimainen.

Tämän katastrofin torjumiseksi on toimittava järkevän uudistusaikataulun ja uudistuksen sisällön muuttamiseksi toteuttamiskelpoiseksi.

Ehdotus:

SDP ehdottaa, että sote-uudistus toteutetaan nykyisten organisaation puitteissa siten, että toimivat kunnalliset organisaatiot jatkavat ja että sairaanhoitopiirien vastuuta lisätään maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman laatimisessa, johtamisessa ja valvonnassa. Valtion mahdollisuutta ohjata kehitystä vahvistetaan ERVA alueiden hallinnon toimesta ja toisaalta siten, että nykyinen valtionosuusrahoitus kulkee tätä reittiä.

Väliportaan hallintoa yksinkertaistetaan siten, että maakunnassa on vain yksi kuntien edustajien nimeämä valtuusto, joka hoitaa nykyisiä tai tulevia maakunnallisia tehtäviä maakuntahallituksen ja viraston avulla.

Maakuntavaltuuston tehtäviin lisätään sairaanhoitopiirien hallituksen valinta siten, että maakunnallisten edustajien lisäksi hallituksessa ovat edustettuna myös ERVA alueen edustajat.

Näkemyksemme on, ettei kannata korjata sitä, mikä ei ole rikki! eikä välttämättä viisasta ole jatkaa uudemman tiedon valossa sillä, mikä aikoinaan tuntui perustellulta.

Toverillisin terveisin

Kimmo Aho, puheenjohtaja  
Hannu Aalto, sihteeri             

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!