Valinnan vapauden harhojen oikaisuja

Sotevalinnanvapaus20170320.jpg

SOS hallitus on valmistelemassa valinnanvapauslainsäädäntöä ja tiedustelee  - kuten oikein on – kuntienkin kantaa esitykseen.

Naantalin esityksen perusvalmistelun on tehnyt perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja sitä on täydentänyt kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

Lausunto on perusteellinen eikä ole pelkästään tyydytty vastaaman a, b, c tai d kohtiin, vaan kananottoa on perusteltu asiantuntevasti ja selkeästi.
Poimin tähän esimerkkinä viidennen kysymyksen

5. Antaako uudistus riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin euron kustannusten kasvun hillinnän tavoite?

a) kyllä ; b) kyllä pääosin; c) ei pääosin ;  d) ei ; d) ei kantaa

Vapaamuotoiset huomiot:

Kustannusten kasvun hillitsemiseksi on välttämätöntä panostaa vaikuttaviin ennaltaehkäisevän työn menetelmiin, vahvistaa perustason palveluja, varmistaa palvelujärjestelmän eri osien integraatio, hyödyntää sähköisten palvelujen mahdollisuuksia ja uudistaa rohkeasti toimintamenetelmiä. Nopeasti voimaan tuleva valinnanvapaus ehdotetussa muodossaan ei tuo säästöjä, vaan hyvin todennäköisesti lisää kustannuksia.
Julkisesti rahoitettujen palvelujen piiriin tulee yksityissektorilta asiakkaita, jotka rahoittavat palvelujen kustannuksista merkittävän osan. Lisäksi valinnanvapausmalli rajoittaa maakunnan oikeutta päättää palvelujen tuotantotavasta ja ohjata palveluja kokonaisuutena. 

Ja kyselyn lopussa oli kohdat , joihin sai vapaamuotoisemmin vastata ja niissä kokonaisuus kiteytyi ensin paikalliselta kannalta ja sitten yleisemmin

22. Miten arvioitte uudistuksen vaikuttavan oman taustaorganisaationne tai jäsenorganisaatioidenne asemaan?

Kunnan merkitys ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tarjoajana kaventuu ratkaisevasti.
Maakunnat joutuvat valinnanvapauslainsäädännön vuoksi yhtiöittämään suuren osan toiminnastaan (30–40 %). Maakuntien itsehallinto kaventuu edelleen, kun maakunnat esityksen mukaan velvoitettaisiin järjestämään merkittävä osa palveluista käyttäen tiettyjä valinnanvapauden keinoja.

23. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta.

Aikataulu kokonaisuudessaan on liian kireä ja lisää huomattavasti riskejä.
Valtio on suunnannut aivan liian vähän taloudellisia voimavaroja valmisteluun. Uudistuksen toimeenpanossa on luotettu siihen, että kunnat ja kuntayhtymät huolehtivat valmistelusta omalla kustannuksellaan. ICT ja tiedonkulku ovat erityinen ongelma, niiden osalta valmistelu on monissa suurissa maakunnissa täysin alkutekijöissään. Valinnanvapauden valmisteluun tulisi käyttää enemmän aikaa eikä yrittää tehdä näin suurta ja monimutkaista muutosta kerralla.

Virkamiehet ansaitsevat kiitoksen suoraselkäisyydestä ja Naantalin sekä ennen muuta naantalilaisten etujen korostavasta lausunnosta.

Insinöörikaveri torilla kertoi  toimittajan kysyneen Juha Sipilätä:

Lennättekö mieluummin lentokoneella vai helikopterilla?
Sipilä vastasi: Helikopterilla.

Toimittaja totesi, että tämä on sitä valinnanvapautta.

Ei huono juttu kuvaamaan tilannetta kahdesta syystä, että valinnanvapaus on harvojen herkkua ja että sote-uudistus leijailee maasta irrallaan.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!