Valheelle rakennettu Leninistä Lehmaniin

LeninistC3A4Lehmaniin20170715.JPG

Tänä vuonna on kaksi vuosipäivää - Venäjän vallankumouksen 100-vuotispäivä  ja vuosikymmen sitten maailmanlaajuisen finanssikriisin alkamisen päivä – niillä on yhteisiä enemmän kuin on ensi näkemältä arvaisi. FT Martin Sanbu

Neuvostojärjestelmän suunnitelmatalous ei toiminut julkilausumista huolimatta. Muilla keinoille, pakolla, valheilla ja isänmaallisuudella sitä pidetiin vuosikymmeniä hengissä, kunnes Neuvostoliitto hajosi ja markkinataloudesta piti olla historian loppu.

Totta on, että markkinat antavat oikeamman hinnan tuotteille kuin suunnitelmatalous, mutta markkinat eivät anna oikeaa hintaa tasearvoille, joiden perusteella määräytyvät osakkeiden ja monien muiden monimutkaisten finanssituotteiden arvot. Ne ovat valheelle rakennettuja ja niiden seurauksena tuli finanssikriisi.

  Vasemmiston ja oikeiston populismi luo edellytyksiä nostalgisen sekatalouden kukoistukselle. Näin on, että suunnittelun ja vapaiden markkinoiden välinen kilpailu on ratkaistava näiden kahden yhdistelmällä. Suurin oppitunti kyseisestä kilpailusta on, että oli yhteiskunnallinen ja taloudellinen järjestelmä mikä tahansa, on se pidettävä rehellisenä - ei pelkästään reiluna - vaan totuudenmukaisena.
Ja se on sellaista radikalismia, jota populistit eivät yksinkertaisesti pysty tarjoamaan.

Nostalgisisa tunteita Paavo Lipponen. Miksei mieleeni myös tule  40 vuoden takaiset keskustelut sillon ilmetyneessä Turun Päivälehdessä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!