Vaalit puhuttivat, mutta asiat päätettiin

Vaalit menivät SDP:n kannalta maassa, maakunnassa ja Naantalissa surkeasti!
Aivan aluksi tukistimme itseämme; vaalityömme oli kehnoa, se oli luokatonta. Olimme katsomassa antamassa neuvoja ja hyvin vähän kenttätyössä. Siis kaikilla tasoilla ja erityisesti paikallisesti ansaittu tappio.
Lohtuna oli ehdokkaamme Ilkka Kantolan uudelleen valinta.

Mutta ei säästelty puolueenjohtoakaan. Pisteitä ei herunut Antti Rinteelle  viimeinen vaallitenti meni heikosti. Jälkinäytös eli eduskuntaryhmän järjestäytyminen ein puolestaan antanut hyvää kuvaa Jutta Urpilaisen toimintatavoista.
Linjaerot eivät oikein olleet avautuneet ja vaikutelmaksi jäi, että kyse on henkilökemioiden ongelmasta. Puoluesihteeri Reijo Paananen ei ahkeruudestaan huolimatta vakuuta.

Hallituskysymyksessä kokouksen osallistujat esittivät erilaisia julkisuudesta tuttuja kannanottoja puolesta ja vastaan, ja varmaan olivat epävarmat enemmistönä?

Kaupungin strategiasta ytimekäs

NTY:n yleinen kokous käsitteli kaupungin strategian lähetekeskustelua. Strategian käytännön merkityksestä ei ollut selvyyttä. Miten se saatetaan sanoista teoiksi ja miten yli päätänsä strategia on naantalilainen. Tunnistaako siitä Naantalin muusta kuin nimestä saaristosta. Monipolvinen prosessi sinänsä hyvin toteutettuna voi avata mukana olleille näkymiä ja tietoa sekä yhteyksiä.
Oleellista olisi löytää keinot ulos kasvavavan työttömyyden, tyrehtyneen asukasluvun kasvun ja palvelutason säilyttämiseksi  valtionosuuksien ja verojen vähenemisen kierteessä. .

Nesteen kysymyksen kuuma peruna

Meille sosialidemokraateille tämä on kova paikka. Olemme Nesteen perustamisesta asti pitäneet yhtiötä korkeassa arvossa. Kaikin keinoin, kaikissa olosuhteissa olemme olleet tukemassa Nesteen pyrkimyksiä suomalaisen teollisuuspolitiikan tiennäyttäjänä. Työnantajana yhtiötä on pidetty ankarana, mutta reiluna. Yhteistyöosapuolena yhtiö on ollut luotettava ja huomaavainen. 
Keskustelussa epäiltiin, että yhtiön loistava kvartaalitulos vie yhtiön johdon huomion eikä pitkän yhteistyön merkitystä muisteta.

Kokouksessa myös painotettiin, että asiasta ei tuoda julkisuuteen todennäköiseen oikeudenkäyntiin liittyviä yksityiskohtia siksi, että ne voisivat hyödyttäisivät vastapuolta, ja olisivat siten kaupungin etujen vastaisia.
Julkisuuteen on levitetty virheellisiä  ja / tai harhaanjohtavia tietoja, joita erityisesti Nesteen ja myös juttujen julkaisijoiden tulisi oikaista. Tässäkään asiassa ei kannata kuunnella vääriä profeettoja.
Lopuksi vielä todettiin, että kaupunginhallituksella on asiassa suvereeni toimivalta. Asian tuominen valtuuston ja sitä kautta julkisuuteen on avointa politiikka.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!