Uutta, upeaa

RymC3A4ttylC3A4ntienalikulkuKultarantaIsokylC3A420150731.jpg

Hieno uusi kevyenliikenteen väylä Kultarannan kouluta Rymättyläntien alittaen on valmistunut. Runsaan kahden kilometrin uusi raitti kulkee varsinaissuomalaisessa avarassa peltomaisemassa. Jotain nostalgista tulee mieleen ja tuolla kulkiessa voi ymmärtää niitäkin, jotka eivät näitä näkymiä halua muuttaa.


Alikulkuhanke kuului valtion elvytyspakettiin ja kaupunki on tehnyt kevyenliikenteen väylästön samassa yhteydessä taustalla koululaisten turvallinen pääsy uusilta asuinalueilta Kultarannan kouluun. Miljoonan (en jaksanut tarkastaa) hanke on käyttäjää kohden Naantalin kalleimpia projekteja.

Ilo oli nähdä sauvakävelyryhmä käyttämässä uutta yhteyttä. Väylä onkin oivallinen lisä ulkoilutarkoituksiin ja voisipa ajatella, että sillä voi turvallisesti rullaluistella ja -hiihtää. Olen saanut kuulla, että pyörätuolilla liikkujille väylä on oivallinen. Sähkökäyttöisellä Naantalista Isokylään pääsee tunnissa koko ajan erillisellä kevyenliikenteen väylällä kulkien.

Alikulun varsinainen funktio on siis liikenneturvallisuus ja toissijainen liikenteen sujuvuus.Googlen kävelijälle antama suositus näkyy kuvassa.. Se kertoo ja käytäntö osoitti, että polkupyöräilijät painelevat suorinta reittiä. Kuusi pyöräilijää ajoi alikulun yli n. 10 minuutin pysähdykseni aikana. Liikenteen sujuvuudelle ei hankkeesta taida olla juurikaan apua.
Hanke käynnistyi jo vuosia sitten, jolloin ajatuksena oli uuden koulurakennuksen rakentaminen Rymättylän tien kaakkoispuolelle. Silloin oli kysymys Kultarannan puolella asuvien koululaisten matkan turvaamisesta.

Naantali ei kieltäytynyt valtion rahan vastaanotosta, vaikka pääperustelu olikin hankeen suunnitelmien valmius ja helppo toteutus. Liikenneturvallisuuden kannalta olisi löytynyt parempia kustannus-hyötysuhdehankkeita esimerkiksi Rymättyläntien varteen aina Särkäsalmen sillalle asti ulottuva yhteys, johon olisi voinut yhdistää Kultaranta Golf alueen turvallisen kevyen liikenteen yhteyden halvemmalla. Mannerpuolella tiedämme, että valtion rahaa tarvittaisiin välittömästi Luolalan liittymän ylikulun rakentamiseen.
Mutta hyvä, että julkinen sektori investoi. Johtoajatuksena oli nyt tekeminen ja ehkäpä saamme perusteltua edellä mainitun Ukko Pekka - Särkänsalami yhteyden tarpeellisuuden, kun saamme käyttökokemustietoja uuden investoinnin hyödyistä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!