Uudistaja vai säilyttäjä

NTY:n teki puoluekokoukseel aloitteen, jonka yhtenä osana oli Puolustustarvikemaksu:

Isänmaan puolustamien on kansalaisvelvollisuus, miesten on asevelvollisuuslain mukaisesti henkensä ja terveytensä uhraten osallistuttava aseelliseen maan puolustukseen. Maata puolustettaessa puolustetaan myös maassa olevaa omaisuutta. Maanpuolustusta verrataan vakuuttamiseen pahan päivän varalta.
Siksi olisi oikein, että tätä ajattelua sovellettaisiin myös maksujen määräytymisessä.

Puoluehallitus esitti aloitteen hylättäväksi ja perusteli kantaansa:

Hyvän verojärjestelmän tulee perustua yksinkertaisuuteen ja maksukykyyn. Valtion menot voidaan tehokkaammin rahoittaa nykyistä verojärjestelmää kehittämällä, kuin korvamerkittyjä maksuja luomalla.

Tänään on Hesarin tutkiva journalismi on tuonut julkisuuteen, että puolustusmenojen rahoittamisesta neuvotellaan kaikkien puolueiden kesken salaisesti tietenkin.

Rahoituskeinojen valmistelu lähetettiin palaveristä valtiovarainministeriön (VM) selvitettäväksi. HS:n tietojen mukaan VM tutkii kolmea eri reittiä.

Ensimmäinen vaihtoehto nojautuu siihen, että EU antaisi luvan kiertää EU:n vakaus- ja kasvusopimusta eikä puolustushankintoja laskettaisi mukaan velkaantumiseen.
Toisessa vaihtoehdossa EU:n vastauksesta riippumatta puoluejohtajat sopisivat, ettei hankintoja lueta julkiseen velkaan.
Kolmannessa vaihtoehdossa valtio ottaa velkaa kehyksen ulkopuolella ja maksatukset venytetään usealle kymmenelle vuodelle, koska hankinnan elinkaarikin on niin pitkä.

Rahoituskeinoksi on hallituspiireissä väläytetty myös puolustusveroa Suomen satavuotisen itsenäisyyden nimissä.

Perustelimme puolustarvikemaksua ja muita aloitettamme seuraavasti:

Olemme joutuneet puolustamaan tehtyjä hyvinvointipalveluja ja vastuullista valtion asioiden hoitoa. Monille asioita vähemmän seuranneille mutta yhteiskunnallisia ongelmia tunnistaneille on syntynyt kuva, että olemme muuttuneet aktiivisesta uudistajasta leikkausten yms. muutosten jarruttajaksi.
Linjamme ei ole ollut selkeä eikä helposti kansalaisille avautuva. Se on useasti ollut byrokraattista myös siksi, että tukeudumme vahvasti koneistoihin ja pelkäämme omaa ja kansalaisten aloitteellisuutta.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!