Uuden oikeiston äänessä vanhan vasemmiston kaiku

AnneAppelbaumoikeistoomaksunutvanhanvasemmsitonteemat20160127.JPG

<b>Anne Appeelbaum</b>, 51 työskentelee on konservatiivisen
ajatushautomossa. Taustaltaan historioitsija
ja toimittaja on syntynyt amerikanjuutalaiseen
perheeseen ja asuu nykyisin Varsovassa miehensä, Puolan entisen ulkoministerin Radosław
Tomasz "<b>Radek" Sikorskin</b> kanssa. <br>

Anne Appelbaum jatkaa FT:ssä eilistä Martin Wolfin analyysiä uusoikeistosta keskittyen euroopplaisiin ilmiöihin Ranskassa, Unkarissa, Itävallassa ja Puolassa.
Kansallistaminen, rankaistusverottaminen, vastuuton julkisen talouden hoito leikkauspolitiikan vastustaminen ovat lainatavaraa, joka on äärioikeiston tehokkaassa käytössä. Ja tuloksiakin on tullut. Appelbaum päättä artikkelinsa:

Tehdään paha erehdys, jos vähätellään tällaista terminologiaa sillä perusteella, että se kuulostaa naurettavalta tai extreemiltä. Nuorempien äänestäjien keskuudessa ne voivat vaikuttaa tuoreilta, varsinkin kun niitä tuetaan internet-kampanjoilla ja trollaus toiminnoilla, joihin ei liity minkäänlaista vastaväitteitä. Se, että kansallistamista, protektionismia, vastuutonta julkista taloutta tai verotuksellisia rangaistustoimia on kokeiltu aikaisemmin epäonnistuneesti, ei tarkoita sitä, etteikö joku joskus voisi  yritä niitä uudelleen. Varsinkin jos niiden brändinä käytetään uusi kiiltäviä kansallisia lippuja  vanhan uupuneen   vasara ja sirppi lipun sijasta.

Tämä kolumni on poleemisempi kuin Martin Wolfin viileämpi arvio. Hänen miehensä aikaisempi eroaminen nyt vallassa olevasta Puolan Laki ja Oikeus-puolueesta ei voi vaikuttamatta puolisoon.

Mutta kyllä hänen näkemyksensä perusteet tuntuvat kestäviltä ja kyllä tätä lainametodia on käytetty aikaisemminkin. Veikko Vennamo yhdessä Sirkka-vaimonsa kanssa etsi järjestelmällisesti termejä, joita nousevat poliittiset liikkeet olivat käyttäneet. Ne räätälöitiin suomalaiseen muottiin ja tulosta tuli. Timo Soinikin on tämän opin käynyt hieman sofistikoidummin ja niinpä tuloksetkin ovat olleet vielä paremmat.

Taustastaan huolimatta Appelbaum ei viitannut nationalistien nousuun maailmansotien välissää. Kansallissosialismihan jo sanana viittaa kansallisen valtion ylivaltaan. Vaikka tämä voi tuntua kaukaa haetulta, niin kyllä siinä, että Puolan vallassa oleva puolue katsoo voivansa ylenkatsoa tiettyjä demokraattisen valtiomallin perusasioita, on viittaus siihen, että Hitlerkin nousi vaalien, vaikka ei koskaan enemmistö saanutkaan, kautta diktatuuriin.
Demokratian julkisuus- ja oikeusperiaatteita ei saa muuksi muuttaa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!