Usko on toivoa ja ojentautumista

 • Yh­te­nä Ur­pi­lai­sen ra­sit­tee­na pi­de­tään Sdp:n 15 pro­sen­tis­sa laa­haa­va kan­na­tus­ta. Hän ei ole voit­ta­nut yk­siä­kään vaa­le­ja.
  Ai­kaa on ol­lut, jo­ten mik­si pi­täi­si us­koa, et­tä hän enää vie puo­luet­ta vaa­li­voit­toon?
 • "Sdp:l­lä on edel­ly­tyk­set nous­ta edus­kun­ta­vaa­leis­sa taas yk­kös­si­jal­le, pää­mi­nis­te­ri­puo­lueek­si, kul­ta­si­jal­le. Olen hy­vin luot­ta­vai­nen", Ur­pi­lai­nen sa­noo.
  "En tie­ten­kään ole tyy­ty­väi­nen ny­kyi­seen kan­na­tuk­seen. To­del­li­nen kan­na­tus mi­ta­taan vaa­li­päi­vä­nä
  ." HS 19.4.2014

Hesarissa Jutta Urpilaisen vaalivoittousko on uutinen. Näissä olosuhteissa se olisikin. Ja kyllä siinä uskolla on vahva rooli. Mutta usko siirtää vuoria, jos Uskoon uskoo.
Usko on luja luottamus siihen mitä toivotaan, ojentautumista sen mukaan mikä ei näy” Jotenkin tuohon tyyliin usko määritetään.

Uskon toivomusosaan voi luokitella Jutan linjanvedon, jotka näyttävät asettuvaan oikeaan asentoon. Kohdat ovat milestäni hyvässä järjestyksessä.

 • Kolme linjanvetoa
 • Sdp:n pu­heen­joh­ta­jak­si jat­ko­kaut­ta ha­ke­va Jutta Urpilainen on va­lin­nut kol­me lin­jaa, jo­ta pit­kin hän ha­luaa puo­luet­ta ke­hit­tää.
 • 1 Työn­te­ko. Sdp on työ­väen­puo­lue, jo­ka edis­tää työn­te­ki­jöi­den asiaa ja työl­li­syyt­tä.
 • 2 Uu­dis­ta­mi­nen. Sdp on ol­lut ra­ken­ta­mas­sa hy­vin­voin­ti­val­tio­ta, ja nyt si­tä pi­täi­si us­kal­taa uu­dis­taa roh­keas­ti.
 • 3 Kan­sain­vä­li­syys. Sdp on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut kan­sain­vä­li­nen, ja tä­mä puo­li on vah­va myös jat­kos­sa. HS 19.4.2014

Puoluekokouksen suuri kysymys ei sittenkään ole linja eli usko toivomus osa. Vaan se ojentautumine eli toimintatavan korjaaminen siltä osin, mikä ei näy.
Politiikan tekeminen ajassa on onnistuneita ulsotuloja.

Olen päätellyt, että Jutan kabinetti, jos sitä ylipäätänsä on, on ollut hidas ja hengetön. Kun vertaamme muiden puolueiden vetoja, näytämme aina olevan myöhässä.
Katsotaanpa nyt viimeisiä suuria liikahduksia: sotea ja pakkolakia  tai metropolihallintoa. Kokoomus, joka on näitä vaatinut ja niistä metelöinyt on kaikissa kohdissa kääntänyt kelkkaansa ja pelastanut nahkansa. Me olemme juosseet perässä niissäkin asioissa, joissa olemme olleet edellä.

Eurooppa politiikka on ollut Persujen pelkoa ja VM:n byrokratiaa. Solidaarisuus ja dynaamisuus on ollut Saksan aisankannatusta. Kansainvälinen varainsiirtoverossa ollaan oltu vähemmistössä, mutta kyllä muutoinkin veroharmonisointia voitaisiin vahvemmin tukea. Myös laajempi varallisuusvero EU:ssa olisi paikallaan eli muuta kuin tulevia kriisejä ajatellen.
Pääomavero ei ole pelkkiä prosentteja, se on myös järjestelmän sisäisen rakenteen muuttamista. Se pitää hallita ja siitä pitää puhua uskottavasti.Kunnalline pääomavero.

Jutan on ehdottomasti uudistettava johtamismallinsa.

Ei riitä, että on vaikutusvaltaisia kavereita. Ei riitä, että tapaa maailman kuuluja ekonomisteja. Ei riitä, että istuu vallan kammareissa.
Pitää olla aikaa ajatella ja pohtia asioita sellaista avustajien kanssa, joilla on muitakin taitoja kuin pään nyökytys tai "sitä minäkin". Ja pitää antaa avustajien ajatella, ehdottaa, keskustella ja päättää.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!