Ulkopuolista eläkeviisautta

Kauppalehti referoi tänään Suomessa esiintyviä tutkijoita seuraavasti:

Kaksi ulkomaista asiantuntijaa on arvioinut Suomen eläkejärjestelmää. Professorit Nicholas Barr London School of Economicsista ja Keith Ambachtsheer Toronton yliopistosta pitävät Suomen järjestelmää pääosin kattavana ja kestävänä, mutta löytävät silti useita parannuskohtia.


 1. Barrin mukaan eläkeikää pitää nostaa, jo pelkästään asenneilmapiirinkin vuoksi. Hän perää keskustelua vanhempien ihmisten tuottavuudesta ja sen vaikutuksista työlainsäädäntöön. Barr ja Ambachtsheer esittelevät tutkimustuloksiaan tänään maanantaina Eläketurvakeskuksen seminaarissa.

Neljän kohdan parannuslista

 • Eläkeikä ei Barrin mukaan kuitenkaan nouse nykyisillä kannustimilla.
 • Barr ehdottaakin joustoa eläkkeelle siirtymisessä siten, että jokaiselle ikäluokalle määriteltäisiin alin mahdollinen eläkkeeseen oikeuttava ikä. Eläkkeestään voisi saada maksuun 25, 50 tai 75 prosenttia riippuen siitä, milloin eläkkeelle jää. Myöhemmäksi jätetty osuus karttuisi edelleen työansioiden perusteella.
 • Eläkkeiden rahoituksen varmistamiseen on Barrin mukaan vain neljä lääkettä:

1. Eläkkeiden leikkaus 2. Eläkeiän nostaminen 3. Työeläkemaksujen nostaminen 4. Tuottavuus.

 • Eläkemaksut ovat Barrin mielestä Suomessa jo nyt kansainvälisesti katsoen korkeat, joten niitä ei voida enää nostaa kovin paljon. Rahoituksen kestävyys ei Barrin mukaan silti ole tavoite sinänsä, vaan edellytys eläkkeiden riittävyydelle.
 • Eläkejärjestelmän tulisi myös ottaa nykyistä paremmin huomioon perherakenteen muutokset. Suomessa ongelmana on yksinäisten eläkeläisten huomattavan korkea köyhyysriski verrattuna eläkeläispariskuntiin.

”Järjestelmä takaa enemmistölle riittävän eläkkeen”

 • Suomen eläkejärjestelmä ei Barrin mukaan ole kriisissä, joten muutoksia voidaan tehdä hätäilemättä.
  Barrin mukaan Suomen järjestelmän vahvuuksia ovat työntekijä- ja työnantajapuolen yhteinen päätöksenteko. Myös työntekijälle pakkosäästönä karttuva eläke on hänen mukaansa toimiva. Lisäksi järjestelmä kattaa sekä suuren osan kansalaisista että turvaa riittävän tasoisen eläkkeen suurimmalle osalle vakuutetuista.
  Järjestelmä ei hänen mielestään myöskään estä työvoiman liikkuvuutta, koska julkisten ja yksityisten eläkejärjestelmien edut ovat samat. KL 7.1.2013Ihan hyvä on lukea näitäkin yksipuolisen jankkaamisen sijasta. Asiaan tulee tarvittavia ulottuvuuksia ja joutavuutta tarjoillaan.,Järjestelmän kattavuus ja päätöksenteko saavat kiitosta ja eläkeiän korottamisella katsotaan olevan asenteellista vaikutusta.
sen lauluja laulat , jonka leipiä syöt, voi sanoa tässäkin kohdassa. Mutta muistetaan silloin, että nyt asialla on yhteinen nimittäjä Eläketurvakeskus.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!